шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

E-kitabxana

Xarici dillər və onların tədrisi metodikası kafedrası

 Xarici dillər və onların tədrisi metodikası

  

 

 1  2  3 4  5  6
 Vəzirova Leyla 
Kafedra müdiri
Professor
 Sadıxova Sevinc
Dosent
 İsmayılova Aygün
Baş müəllim
 Kazımova Nurlana 
Dosent
 Rəsulov Zakir
Baş müəllim
Tapdıqova Zərifə
Baş müəllim
 7  8 9     10 11
  Mehdiyeva Lyudmila
Baş müəllim
Mirzəyeva Nigar
Baş müəllim
 Cəfərova Aytən
Baş müəllim
Dadaşova Səidə
Baş müəllim
 Vəliyeva İradə
Baş müəllim
 Məmmədova Samirə
Müəllim 
12   13  14 glnr   15  16
Kələbiyeva Xədicə
Müəllim
 Qocayeva Aygün
Müəllim
 Məmmədova Həqiqət
Müəllim
Hacıyeva Gülnarə
Müəllim
 Ələkbərova Nigar
Böyük laborant
 Məmmədova Sevda
Laborant 
           
           

ADPU-nun Rus dili kafedrası 1936-1937- tədris ilində müstəqil Rus dili kafedrası kimi təşkil edilmiş və dos. V.L.Arxarova müdir seçilmişdir. Sonrakı illərdə kafedraya N.Q.Yukovskaya, N.Terentyeva, dos. A.A.Roşal, Y.A.Əliyev və dos. İ Y.Yudkin rəhbərlik etmişdir. 1967-ci ildən 2006-ci ilin sentyabrına qədər kafedraya prof.T.N.Əliyeva rəhbərlik etmişdir. 2006-çı ilin noyabrından kafedraya dos.L.O.Vəzirova rəhbərlik edir.

Static göstəricilər(2016)

 • 23 nəfər professor-müəllim heyəti,
  • 5 nəfər filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent;
  • 9 nəfər baş müəllim;
  • 8 nəfər müəllim;
 • 3 nəfər köməkçi heyət,
  • 3 baş lobarant;

Elmi fəaliyyət

Son illərdə kafedra əməkdaşlari tərəfindən «Сопоставительный анализ синонимических парадигм русского и азербайджанского языков» (dos. L.O.Vəzirova, 2010), «Практический курс русского языка» (dos. L.O.Vəzirova, dos. N.N.Kazımova, dos. S.Ə.Sadıxova, S.K. Məmmədova, 2007), «Развитие речи при изучении имени существительного» (S.Ə.Sadıxova,2010), «Композиционно-смысловая структура сложного синтаксического целого») (dos. S.Ə.Sadıxova, 2010), monografiya, dərslik və dərs vəsaitləri, «Программа по практическому курсу русского языка для бакалавров АГПУ» (dos. L.O. Vəzirova, dos. N.N. Kazımova, S.K. Məmmədova, 2009), hazırlanaraq çap edilmişdir ki, həmin proqram üzrə yeni dərslik hazırlanır. «Развитие русской речи при изучении глагола» (dos. S.Ə.Sadıxova, 2012) dərs vəsaiti.

Tədris işi

Kafedranın müəllim heyəti bakalavr pilləsi üzrə rus dili fənninin yüksək səviyyədə tədris edir.

Kafedra üzrə tədris planlarinda nəzərdə tutulmuş tədris olunan fənn üzrə tədris proqrami hazirlanmiş və elmi şurada təsdiq edilmişdir. Fənn üzrə tədris mövcüd təqvim-tematik plana uyğun aparilir. Son illər kafedrada tədris olunan fənnin dərslik və dərs vəsaitləri ilə təmin olunması sahəsində uğurlu addımlar atılmaqdadır.

Tədris olunan fənlər

Bakalavr pilləsi üzrə

 1. Fransız dili. x/dilin fonetikası-3
  • Fransız dili müəllimliyi
 2. SF: (ISFB04)- Müasir danışıq dili
  • Fransız dili müəllimliyi
 3. Fransız dili. x/dilin qrammatikası-2
  • Fransız dili müəllimliyi
 4. Ana dili(rus)
  • İbtidai sinif müəllimliyi
 5. Ana dili(rus) tədrisi metodikası
  • İbtidai sinif müəllimliyi
 6. SF: (IV bl): Nitq inkişafı üzrə işin metodikası
  • İbtidai sinif müəllimliyi
 7. SF: (III bl): Müəllimin nitq mədəniyyətinin əsasları
  • İbtidai sinif müəllimliyi
 8. SF: (III bl): Orfoqrafiya veə orfoepiya təliminin metodik əsasları
  • İbtidai sinif müəllimliyi
 9. Nitq mədəniyyəti
  • İbtidai sinif müəllimliyi
 10. SF: Nitq inkişafı üzrə işin metodikası
  • İbtidai sinif müəllimliyi
 11. İxtisas dilinin üslubiyyatı (fransız)
  • Fransız dili müəllimliyi
 12. SF:(I bl) Nəzəri fonetika
  • Fransız dili müəllimliyi
 13. SF:(VI bl) Tərcümə
  • Fransız dili müəllimliyi
 14. SF:(IV bl) Dil tarixi
  • Fransız dili müəllimliyi
 15. İxtisas dilinin tədrisi metodikası 1(ibtidai siniflər üçün)
  • Fransız dili müəllimliyi
 16. SF:(II bl) Nəzəri qrammatika (fransız)
  • Fransız dili müəllimliyi
 17. İxtisas dilinin tədrisi metodikası 2
  • Fransız dili müəllimliyi
 18. Xarici dil oxu və nitq (yuxarı oxu)(fransız)
  • Fransız dili müəllimliyi
 19. Yazılı və şifahi n/p VII 31
  • Fransız dili müəllimliyi
 20. SF:ISFB02 Mətbuat dili
  • Fransız dili müəllimliyi
 21. İxtisas ölkə ədəbiyyatı
  • Fransız dili müəllimliyi
 22. Ölkəşünaslıq
  • Fransız dili müəllimliyi
 23. Xarici dil oxu və nitq (yuxarı oxu 1)
  • Fransız dili müəllimliyi
 24. Yazılı vı şifahi n/p - VIII
  • Fransız dili müəllimliyi
 25. Xarici dil qrammatikası-1 (fransız)
  • Fransız dili müəllimliyi
 26. Xarici dil oxu və nitq (yuxarı oxu)
  • Fransız dili müəllimliyi
 27. SF:(III bl) Fransız dilçiliyi
  • Fransız dili müəllimliyi
 28. Xarici dil qrammatika 2
  • Fransız dili müəllimliyi
 29. Xarici dil oxu və nitq (yuxarı oxu 1)
  • Fransız dili müəllimliyi
 30. SF: (III bl) Fransız dilçiliyi
  • Fransız dili müəllimliyi
 31. Xarici dil oxu və nitq (aşaqı orta oxu-1) (fransız)
  • Fransız dili müəllimliyi
 32. Xarici dil fonetikası-1
  • Fransız dili müəllimliyi
 33. Xarici dil qrammatikası-3
  • Fransız dili müəllimliyi
 34. Xarici dil fonetikası-3
  • Fransız dili müəllimliyi
 35. Əski azərbaycan yazısı
  • Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi
 • Xarici dillər (alman-1, alman-2, rus-1, rus-2, fransız-1, fransız-2)
  • Kimya və Biologiya fakültəsi
  • Musiqi, təsviri incəsənət, fiziki tərbiyə və ÇQH fakültənin dekanı
  • Fizika və Texnalogiya fakültəsi
  • Filologiya fakültəsi
  • İbtidai təhsil fakültə
  • Tarix və Coğrafiya fakültəsi
  • Riyaziyyat və İnformatika fakültəsi
  • Məktəbəqədər təhsil, Psixoloji xidmət və Korreksiyaedici təlim fakültəsi
 • Rus dili
  • Kimya və Biologiya fakültəsi
  • Musiqi, təsviri incəsənət, fiziki tərbiyə və ÇQH fakültənin dekanı
  • Fizika və Texnalogiya fakültəsi
  • Filologiya fakültəsi
  • İbtidai təhsil fakültə
  • Tarix və Coğrafiya fakültəsi
  • Riyaziyyat və İnformatika fakültəsi
  • Məktəbəqədər təhsil, Psixoloji xidmət və Korreksiyaedici təlim fakültəsi

Magistratura pilləsi üzrə

 1. SF:İbtidai siniflərdə şagirdlərin nitqinin inkişaf etdirdiyi yollar
  • İbtidai sinif müəllimliyi
 2. Linqivstik təhlilin elmi metodik əsasları
  • İbtidai sinif müəllimliyi
 3. Ana dilinin tədrisinin aktual problemləri
  • İbtidai sinif müəllimliyi
 4. Orfoqrafiya və orfoepiyanın elmi əsasları
  • İbtidai sinif müəllimliyi

Xarici əlaqələr

Kafedra pasportu

 • Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Filologiya fakültəsinin Xarici dillər və onların tədrisi metodikası kafedrasının pasportu