шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Kimya və biologiya test

   FK 124

 Mülki Müdafiə 1  201920201_124_02_191

                      FK 124

Kurikulum                          201920201_124_05_096
Bitki fiziologiyası 201920201_124_05_346
 Biokimya və molekulyar biologiya  201920201_124_05_357
 Kimya texnologiyası  201920201_124_05_663
 BTM  201920201_124_05_679
 Kompleks birləşmələrin fotometrik tətbiqi 201920201_124_05_851 
Qeyri -uzvi kimya - 1 201920201_124_01_680

 

  Kredit Rus  FK 238     

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti                  201920201_238_04_065
 INGILIS DILI-1 201920201_238_04_343 

Qiyabi FK 204

Konstitusiya                      201920201_204_05_114

 

 

KREDİT 2019-2020

                                                                                                                                       FK208 (RUS)

Микология 201920201_238_04_032
 Kurikulum  201920201_103_02_680
 Биогеография  201920201_238_04_051
 Учение эволюции 201920201_238_04_095 
 Физиология ЦНС и сенс.сист.  201920201_238_04_597

 

                                                                                                                                  FK204 BİOLOGİYA(QİYABİ)

Umumi tehsilin kurikulumunun esasları 201920201_204_05_096
Umumi, yaş ve pedaqoji psixologiya 201920201_204_05_201
 Bitki fiziologiyasi  201920201_204_05_346
 Bioloji kimya ve molekulyar biologiya  201920201_204_05_357
 Biologiyanın tedrisi metodikası  201920201_204_05_679
 Qeyri uzvi kimya  201920201_204_05_680
 Botanika 3  201920201_204_05_688

 

                                                                                                                      FK124 KİMYA BİOLOGİYA

Pedaqogika 201920201_120_02_197
 Riyaziyyat  201920201_124_01_214
 Zoologiya-1 (Onurğasızlar)  201920201_124_01_687
 Azerbaycan tarixi  201920201_124_02_121
 İnformatika  201920201_124_02_183
 Analitik kimya  201920201_124_02_681
 Botanika 2, İbtidai ve Ali bitkilərin sistematikası 201920201_124_02_688 
 Sitologiya 201920201_124_03_150 
 Uzvi kimya 2 201920201_124_03_522 
 Mikologiya 201920201_124_03_797 
 Neft kimyasi 201920201_124_04_326 
 YMB 201920201_124_04_502 
Derman maddelerinin kimyasi  201920201_124_04_518 
Mikrobiologiya ve virusologiya  201920201_124_04_730 
 Ingilis dili 201920201_124_05_169 
Bitki fiziologiyası 201920201_124_05_346

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    FK104 BİOLOGİYA

 

M.S.S ve Sensor sistem   201920201_104_04_018
 Kurikulum  201920201_104_04_096
Sitologiya   201920201_104_04_150
 INGILIS DILI-1  201920201_104_04_169
 Yas fiziologiyası  201920201_104_04_195
Umumi, yas ve pedaqoji psixologiya 201920201_104_04_201
 Ali Riyaziyyat  201920201_104_04_214
 Tekamul telimi  201920201_104_04_229
 Bitki fiziologiyasi  201920201_104_04_346
Bioloji kimya ve molekulyar biologiya 201920201_104_04_357
Uzvi kimya 201920201_104_04_522
Biocografiya 201920201_104_04_622
 Biofizika 201920201_104_04_657 
 İnsan ve heyvan fiziologiyası 201920201_104_04_664 
 Zoologiya II 201920201_104_04_687 
 Botanika 3 201920201_104_04_688 
 Mikologiya 201920201_104_04_797 
Mekteb gigiyenası 201920201_104_04_798

 

 

                                                                                                                       FK 103 KİMYA

Fizika                                201920201_103_01_151
 Umumi, yas ve pedaqoji psixologiya 201920201_103_01_201 
 Riyaziyyat 1  201920201_103_01_214
 Qeyri uzvi kimya-1  201920201_103_01_680
 İngilis dili  201920201_103_02_169
 Rus dili  201920201_103_02_216
 Qeyri - uzvi kimya - 2 201920201_103_02_680 
 Derman maddelerinin kimyasi  20192020_103_03_518
 Uzvi kimya -2  201920201_103_03_522
 Kimya texnologiyası  201920201_103_03_663
 Kimyanın tedrisi metodikası  201920201_103_03_682
 Fiziki kolloid kimya - 1  201920201_103_03_729
 Fiziki kimyevi analiz usulları  201920201_103_03_849
 Kurikulum  201920201_103_04_096
 Uzvi sintez  201920201_103_04_435
Uzvi reagentlerin analitik kimyada tetbiqi 201920201_103_04_489

 

 

Müstəqil FK 204

Zoologiya II                       201920201_204_05_687

FK 124

Kimya texnologiyası 201920201_124_05_663
Biokimya və molekulyar biologiya 201920201_124_05_357
 Kurikulum 201920201_124_05_096
 BTM 201920201_124_05_679  
 Kompleks birləşmələrin fotometrik tətbiqi 201920201_124_05_851 

 

FK 103 

 Riyaziyyat 1                       201820191_103_01_214 
 Umumi kimya 2018201921_103_01_498
 Sosiologiya 2018201921_103_04_223 

 

 FK 104

 Fərdi inkişafın biologiyası  2018201921_104_04_033
 Azərbaycan tarixi 2018201921_104_04_121
 Fəlsəfə 2018201921_104_04_149
 Umumi, yaş və pedaqoji psixologiya 2018201921_104_04_201 
 Qeyri - uzvi kimya 2018201921_104_04_680 
 Botanika 2 2018201921_104_04_688 

 

FK 124

 Azərbaycan tarixi                2018201921_124_04_121
 Riyaziyyat qariwiq 2018201921_124_04_214
 Bitki fiziologiyası 2018201921_124_05_346

 FK 204

 Fərdi inkişafın biologiyası  2018201921_204_05_033

 

FK 238

 Fərdi inkişafin biologiyası 2018201921_238_04_ 100