шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Korreksiyaedici təlim kafedrası

ADPU-nun Korreksiyaedici təlim kafedrasının müəllimi

İş telefonu – (994) 12 465 75 90

 e-mail  Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

  Qısa bioqrafik məlumat

1973-cü il noyabrın 22-də Sumqayıt şəhərində anadan olub.

1990-cı ildə Qazax rayonu 1 saylı orta məktəbi bitirib. Bir oğlu, bir qızı var.

  Təhsili

Ali təhsillidir. 1995-ci ildə Gəncə Dövlət Pedaqoji Universitetini biologiya-kimya ixtisası üzrə bitirib.

2008-2009-cu illərdə BPKİYİ-u psixologiya ixtisası üzrə bitirib.

2011-2014-cü illərdə ARTİ-də korreksiya pedaqogikası üzrə doktorantura bitirib.

  Əmək fəaliyyəti

1995-2009-cu illərdə müxtəlif təhsil müəssisələrində çalışıb.

2009-2011-ci illərdə Bakı Pedaqoji Kadrların İxtisasartırma və Yenidənhazırlanma İnstitutunda Yenidənhazırlanma fakultəsində nəzarətçi vəzifəsində çalışıb.

2011-2016-cı illərdə BPKİYİ-da Yenidənhazırlanma və İxtisasdəyişmə fakültələrində, ADPU-da Yenidənhazırlanma və  “Məкtəbəqədər təlim,psixoloji xidmət,korreksiyaedici təlim” fakültələrində mühazirəçi müəllim vəzifəsində çalışıb.

2016-2018-ci illərdə Akademik Z.Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzində konsultasiya poliklinika şöbəsində psixoloq vəzifəsində çalışıb.

2018-ci ilin sentyabrından ADPU-da müəllim vəzifəsində çalışır.

Apardığı dərslər :

-Təhsildə sosial-psixoloji xidmətin nəzəri əsasları

- Təhsildə sosial-psixoloji xidmətin təşkili metodikası

- Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlarla sosial iş

-İnsan anatomiyası

- Psixokorreksiya

- Psixodiaqnostika

-Uşaq psixologiyası

- Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlarla defektoloji xidmət işinin təşkili

- İmkanları məhdud olan uşaqların fiziki tərbiyəsi

- Loqopediyanın aktual problemləri

- Autizmli uşaqların emosional-iradi sferasının xüsusiyyətləri

-Hiperaktiv uşaqlarda diqqətin pozulması

  Seçilmiş əsərlər:

 1. Motivasiya sahəsinin idarə olunmasının psixoloji xüsusiyyətləri // Psixologiya, 2009, №3,  s.53-59
 2. Problemli təlimdə anlamanın rolu // Psixologiya, 2010, №3, s.140-149
 3. Təhsilin keyfiyyətinin modernləşdirilməsinin psixoloji aspektləri / "İnnovasiya, təhsilin keyfiyyəti və inkişaf" mövzusunda keçirilən I beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı, 2010, 9-11 noyabr, s.141-142
 4. Təlim prosesində xəyali motivin rolunun öyrənilməsinin psixoloji təhlili //  Psixologiya, 2010,№4,   s.143-149  
 5. Şagirdlərin təxəyyül və yaradıcılığının inkişaf xüsusiyyətləri // Azər­baycan Müəllimlər İnstitutunun  Xəbərləri,  2011, №1,  s.32-36  
 6. Fəaliyyətin iradi tənzimlənməsinin psixoloji aspektləri // Bakı Slavyan Universitetinin Elmi əsərləri, Huma­nitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, 2011, №3, s.240-244  
 7. Təlim prosesində tədqiqatın təşkilinin psixo-pedaqoji yolları // Pe­daqoji Universitet Xəbərləri , 2011, №4,s. 73-78
 8. Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların əşyavi fəaliyyətində ailənin rolu // Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri,  2012,  №1, s. 172-175
 9. Педагогические основы социальной интеграции детей, нужда­ю­щихся в особой заботе / İnnovasiya, təhsilin keyfiyyəti və inkişaf mövzusunda II Beynəl­xalq elmi konfransın materialları,  Bakı, 2012,7-9 iyun  s. 161-163
 10. Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların davranış problemləri/ Təhsil sistemində gənc nəslin təlim tərbiyəsi üzrə işin təşkili və onun yaxşılaşdırılması istiqamət­ləri mövzusunda respublika elmi konfransın materialları,  Bakı, 2012,28 iyun s. 233
 11. Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların əmək fəaliyyətinə hazırlığı/ Ümumi orta təhsilin müasir problemləri mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın mate­rialları, Naxçıvan, 2012,24 noyabr, s. 190-192
 12. Sosial reabilitasiya problemi // Psixologiya,2012,№2, s.58-66
 13. Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların ailələri ilə qarşılıqlı fəaliyyət imkanlarının genişləndirilməsi // Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri,2012, №4,  s. 22-26
 14. Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların sosial reabilitasiyasına metodoloji yanaşma // Psixologiya, 2012, №4,  s.118-126
 15. Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların sosial reabilitasiyasının psixoloji, pedaqoji və sosial əsasları // Pedaqoji Universitet Xəbərləri, 2013, №2, s.323-327
 16. Azərbaycan respublikasinda həyata  keçirilən inklüziv  təhsil  sahəsində  mövcud  problemlər  // VII Beynəlxalq Volkov Oxumaları. Tədris sahəsindəki etnopedaqoji proseslərin inteqrasiyası: problemlər və perspektivlər. Elmi əsərlərin toplusu. Sterlii-tamak, 2013, 28 iyun s.70-71
 17. Azərbaycan respublikasinin   reabilitasiya mərkəzlərində  xüsusi qayğiya  ehtiyaci  olan  uşaqlarin  sosial     reabilitasiyasinin təşkili təcrübəsi/ IV beynəlxalq tədqiqat və praktik konfransının materialları Vol. II, Münhen, Almaniya, 2013, 30 oktyabr-31 av., S.151-154
 18. Sağlamlıq imkanı məhdud uşaqların sosial-emosional inkişafında mühitin rolu / Müəllim hazırlığının müasir problemləri: texnologiya, təhsil və inkişaf mövzusunda III Beynəlxalq elmi konfransın materialları,  Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu, 2014,  22-24 may, s. 86-87
 19. Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlarla aparılan pedaqoji və sosial-psixoloji xidmət işi // Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri,  2014,  №3, s. 147-150
 20. Refleksiya bacarığı inklüziv təhsildə humanist davranışın əsası kimi / Təhsildə mənəvi-əxlaqi dəyərlər: harmonik şəxsiyyətin inkişafı möv­zusunda Beynəl­xalq elmi konfransın materialları. Bakı, 2014,5-6 dekabr, s. 295-296
 21. Sağlamliq imkanlari məhdud olan uşaqlarin sosial-pedaqoji reabilitasiyasi, Xəbərlər -Pedaoji elmlər,Almata, 2014, №4, s.190-193
 22. Dayaq-hərəkət aparatında pozulmaları olan uşaqlarla aparılan sosial-psixoloji xidmət işi// Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, 2015, №1, s. 37-42
 23. İnklüziv təhsilin problemləri // Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, 2015,  №1, s. 103-108
 24. Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların inteqrasiyası və inklüziv mədəniyyətin yaradılması / Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların cəmiy­yətə inteqrasiya­sı və sosial adaptasiyası mövzusunda respublika elmi konfransının materialları, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Azər­baycan Respublikası Təhsil İnstitutu, 2015,s.215-218
 25. Reflektiv tədrisdə yazı bacarığının formalaşdırılması // Kuriku-lum, 2016, cild 9, № 2, s.38-42
 26. Tədris fəaliyyə­tin­də motivasiya sahəsinin idarə olunmasının psixoloji xüsusiyyətləri // Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, 2018, cild 85, № 3, s.187-191
 27. Sağlamliq imkanlari məhdud olan uşaqlarin şəxsiyyətinin inki­şafinda fiziki tərbiyənin rolu // Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitu­tunun Elmi əsərləri, 2018, cild 85, №4, s.169-172