шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Məktəbəqədər təhsilin pedaqogikası və metodikası kafedrası

ADPU-nun Korreksiyaedici təlim kafedrasının müəllimi.

Iş telefonu – (994) 465-75-90

e-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

Qısa bioqrafik məlumat

1952 –ci il Ucar rayonunda anadan olmuş, orta təhsilin həmin rayonda bitirmişdir.

Ailəlidir.

Təhsili

Ali təhsillidir. 1974-cü ildə V.Lenin adına APİ-nin “Pedaqogika və psixologiya” fakültəsinin Məktəbəqədər ixtisasını bitirmişdir

Əmək fəaliyyəti

1978-ci ildən Məktəbəqədər pedaqogika kafedrasında laborant, baş laborant, baş, müəllim, hal-hazıradək baş müəllim vəzifəsində çalışır.

2010-cu ildə pedaqoji elmlər üzrə fəlsəfə doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

Apardığı dərslər

- Sosial pedaqogika

- Pedaqogika

Seçilmiş əsərləri

 1. Uşaqların hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsində “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının tərbiyəvi əhəmiyyəti. ADPU-nun xəbərləri. (Pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası) Bakı, 2001, № 1
 2. Uşaqlarda erkən yaşlarında hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsinin aşılanması. ADPU-nun xəbərləri. (Pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası) Bakı, 2002, № 1
 3. Uşaqlarda vətənə məhəbbətdə düşmənə nifrət hissinin tərbiyə edilməsi. ADPU-nun xəbərləri, Bakı, 2004, № 2.
 4. Uşaq bağçasının təlim məşğələlərində uşaqların hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi. ADPU, Bakı, 2004.
 5. Uşaqların vətənpərvərlik və hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsində şəxsi nümunənin rolu. ADPU-nun xəbərləri. Bakı, 2004, № 1.
 6. Uşaqlar hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsində abidələrin tərbiyəvi əhəmiyyəti. Bakı, Slavyan Universiteti 2007, № 2.
 7. Uşaqlarda vətənpərvərlik hissinin tərbiyəsi şəxsiyyətin formalaşmasında mühüm amildir. İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə. Bakı, 2008, № 2.
 8. Uşaqların vətənpərvərlik tərbiyəsində milli-mənəvi dəyərlərin əhəmiyyəti. Dil və ədəbiyyat. Bakı, 2008, № 4.
 9. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda vətənpərvərlik hissinin inkişaf etdirilməsi üzrə işin sistemi. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Qafqaz Universiteti Gənc tədqiqatçıların ümumrespublika elmi konfransı tezislər 06-07 may 2010.
 10. Sosial pedaqogika (050120 Məktəbəqədər təlim və tərbiyə). Proqram. ADPU 2014.
 11. Sosial pedaqogika (050121 Təhsildə sosial-psixoloji xidmət). Proqram, ADPU 2014.
 12. AMMEA (Sosial pedaqogikanın aktual problemləri) (050120) Məktəbəqədər təlim və tərbiyə. Proqram. ADPU 2015.
 13. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların sosial-əxlaqi tərbiyəsi məsələləri (hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi). Bakı Qızlar Universiteti. Elmi əsərləri, № 1, 2017.
 14. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda hərbi vətənpərvərlik haqqında ilkin təsəvvürlərin formalaşdırılması. ADPU, 2017