шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Ümumi fizika kafedrası
 

ADPU-nun “Analitik və fiziki kimya” kafedrasının  laborantı 
İş telefonu: +(994)12 498-18-05

Qısa bioqrafik məlumat

 • 1952-ci il noyabrın 1-də Gürcüstanın Marneuli rayonunun Kosalı kəndində anadan olub
 • 1969-cu ildə orta məktəbi bitirib
 • Evlidir, 2 oğlu var

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adı

 • Ali təhsillidir. 1975-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin biologiya fakültəsini bitirib

Əmək fəaliyyəti

 • 1975-ci ildən 1981-ci ilədək Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyasının Torpaqşünaslıq İnstitutunda baş laborant vəzifəsində işləyib
 • 1988-ci ildən Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Analitik və fiziki kimya kafedrasının nəzdində “Koordinasion Birləşmələri” elmi-tədqiqat problem laboratoriyasında kiçik elmi işçi vəzifəsində çalışır

·         2018-ci ildən  “Analitik və üzvi kimya”kafedrasında laborant vəzifəsində çalışır.

Elmi yenilikləri

 • Aparılan tədqiqat işlərində verilmiş təkliflər və alınmış nəticələr problem laboratoriyanın yekun hesabatına daxil edilmiş və Təhsil Nazirliyinə təqdim olunmuşdur. Eyni zamanda kafedrada tədris olunan fənlərin mühazirə mətnlərində istifadə edilir

Seçilmiş əsərləri

 • «Исследование н аналитическое применение комплекса титана с роданидом и гидрофобными аминами».Учен, запис. Азерб. Инж. - Строит, ун-та Баку, Аз. ИСУ.1997, №2. Н.А.Вердизаде, С.М. Ширалиева, А.З.Залов, К.А.Кулиев, Р.А.Мамедова
 • «Экстракция ванадия (V) в виде разнолигандного комплекса с 2-окси-5-хлортиофенолом и 2,6-бис (N,N - диметиламинометил) -4-бромфенолом».  Учен, запис. Азерб. Инж.-Строит. ун-та Баку, Аз. ИСУ.1997, №2. Н.А.Вердизаде, К.А.Кулиев, Т.И.Амрахов, А.З.Залов, Р.А.Мамедова
 • «Экстракционно-фотометрическое определение вольфрама в почвах». Учен, запис. Азерб. Инж.-Строит. ун-та Баку, Аз. ИСУ. 1998, №2. Н.А.Вердизаде, Т.И.Амрахов, К.А.Кулиев, А.З.Залов, Р.А.Мамедова
 • «Экстракционно-фотометрическое определение ванадия в сплавах». Учен, запис. Азерб. Инж.-Строит. ун-та Баку, Аз. ИСУ. 1998, №2. Н.А.Вердизаде, Т.И.Амрахов, К.А.Кулиев, А.З.Залов, Р.К.Мамедова, Р.А.Мамедова
 • «Экстракционно-спектрофотометрическое определение ванадия в сплавах». Учен, запис. Азерб. Инж.-Строит. ун-та Баку, Аз. ИСУ. 1998, №2. Н.А.Вердизаде, К.А.Кулиев, А.З.Залов, Т.И.Амрахов, Р.К.Мамедова., Р.А.Мамедова
 • «Extraction – Photometric Determination of V, Mo And W in physical objects». Сьезд Химиков, Польша, сентябрь, 2000. Polskego towarzystwa chemicznego I Stowarzyszenia inzynierow I technikow przemyslu chemiczego. 10-15 wrzesnia 2000. Naile A. Verdizade, Telman I. Amrahov, Kerim A. Guliyev, Ali Z. Zalov, Mirza A. Allahverdiyev, Rena A. Mamedova
 • «Экстракционное и сорбционное концентрирование дифенилгуанидинатов и 2,6-дитиол-4-трет-бутилфенолятов из подкисленных водных растворов». III Международная конф. «Экстракция органических соединений». Каталог докладов. ВГТА, Воронеж-2005. Н.А.Вердизаде, А.З.Залов, К.А.Кулиев, Р.А.Мамедова
 • «Экстракция и спектрофотометрическое исследование разнолигандных комплексов оксихлортиофенолятов». III Международная конф. «Экстракция органических соединений». Каталог докладов. ВГТА, Воронеж-2005. Н.А.Вердизаде, К.А.Кулиев, М.А.Аллахвердиев, А.З.Залов, Р.А.Мамедова
 • «2-окси-5-галогентиофенолы как новые реагенты для экстракционно-фотометрического определения некоторых д-переходных елементов». Prof. A.Ə.Verdizadənin 95-illik yubileyinə həsr olunmuş “Üzvi reagentlər analitik kimyada” Resp. Konfransının materialları, ADPU, Bakı, 2009. Н.А.Вердизаде, А.З.Залов, Э.А.Агаева, Н.Г.Халилова, Р.А.Мамедова
 • «Спектрофотометрическое определение ниобия и тантала с 2-окси-5-бромтиофенолом и анилином». Prof. A.Ə.Verdizadənin 95-illik yubileyinə həsr olunmuş “Üzvi reagentlər analitik kimyada” Resp. Konfransının materialları, ADPU, Bakı, 2009.  А.З.Залов, Н.А.Вердизаде, Р.А.Мамедова.
 •  “Mesen (II) Mis 2 hidroksi-bejbrontiofenol və 4 bron 2 (N,N dimetilaminometil) – 6 tiofenol metilfenolla ekstraksiyalı fotometrik təyini”. Verdizadə N.A., Zalov Ə.Z., Novruzova N.A., Süleymanova Q.S. Məmmədova R.A
 • “Molibden 2 hidroksi-bejbrontiofenol və 2 (N,N dimetilaminometil) – 4 metilfenolla ekstraksiyalı fotometrik təyini”. Verdizadə N.A., Zalov Ə.Z., Məmmədova R.A., Süleymanova Q.S
 •  «Экстракционно фотометрического определение ванадия (IV) в разных обьектов». Залов А.З., Вердизаде Н.А., Новрузова Н.А., Мамедова Р.А., Сулейманова Г.С