шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

E-kitabxana

Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi texnologiyası kafedrası
 
   


 
Zahir Kazımov Fərhad oğlu

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Riyaziyyat və  və onun ibtidai kursunun tədrisi metodikasının dosenti

Əlaqə nömrəsi: (050) 385 76 20

Qısa bioqrafik məlumat

 • 1964-cü ildə 29 oktyabrda Bakı şəhərində anadan olub.
 • Evlidir, 2 oğlu, 1 qızı var.
 • 1981-ci ildə Bakı  şəhər 28 saylı orta məktəbi bitirib.              
 •  

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı və fəxri adı

 • Ali təhsillidir. 1981-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin mexanika-riyaziyyat fakültəsinə qəbul olub, 1986-cı ildə bitirib.
 • 2004-cü ildə namizədlik dissertasiyasını « İnformasiya texnologiyalarl şəraitində ali pedaqoji məktəb tələbələrinin idrak fəaliyyətinin effektivliyini yüksəltmək problemləri (pedaqoji fakültənin riyaziyyat kursu əsasında) » mövzusunda müdafiə edərək pedaqoji elmlər namizədi adını alıb.
 • 2007-ci ildən dosentdir.

Əmək fəaliyyəti

 • 1986-1991-cı illərdə Moskva şəhəri VNİPİLİleqprodmontaj elmi-tədqiqat institinda proqramçı-mühəndis
 • 1991-ci ildə ADPU-nin Kompüter mərkəzində proqramçı-mühəndis
 • 1997-1998-ci illərdə ADPU-nun “Hesablama riyaziyyatı və ehtimal nəzəriyyəsi” kafedrasında tam ştat müəllim və ADPU-nin tədris hissə müdirinin müavini 0,5 ştat
 • 2000-2004-ci illərdə ADPU-da “Riyaziyyat və onun ibtidai kursunun tədrisi” kafedrasında tam ştat müəllim və ADPU-nin universitet üzrə pedaqoji təcrübə rəhəbəri 0,5 ştat
 • 2005-ci ildə ADPU-da “Riyaziyyat və onun ibtidai kursunun tədrisi” kafedrasında baş müəllim
 • 2005-2007-cı illərdə ADPU-nun pedaqoji fakültəsinin dekan müavini
 • 2008-2012-ci illərdə ADPU-nun “Riyaziyyat və onun ibtidai kursunun tədrisi” kafedrasında dosent
 • 2013-2017-ci illərdə ibtidai təhsil fakültəsinin dekan müavini
 • 2017-ci ildən ADPU-nun “Riyaziyyat və onun ibtidai kursunun tədrisi” kafedrasında dosenti işləyir.

Apardığı dərslər

 • Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları
 • Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi metodikası
 • Seçmə fənn: Riyaziyyat təlimində inkişafetdirici çalışmalardan istifadə yolları (I-IV siniflər)
 • Məsələ həlli təliminin metodiki probləmləri (magistratura səviyyəsində)
 • Seçmə fənn: Riyaziyyat təlimində qeyri-standart çalışmaların həllinin öyrədilməsi metodikası (I-IV siniflər) (magistratura səviyyəsində)

Tədqiqat sahəsi

 • İbtidai siniflərdə riyaziyyarın tədrisi
 • İbtidai təhsil fakültəsində riyaziyyatın  tədrisi
 • Məsələ həllinin metodiki problemləri

Dərc olunmuş elmi və tədris-metodik işlərinin siyahısı

 

 

                    İşin  adı

 

İşin  növü

 

Nəşriyyat,jurnal və s. adı

 

İşin həcmi

1.

Kompüter texnikasının təhsil sisteminə  tətbiqinə dair

Məqalə

Pedaqoji Universitet xəbərləri, pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası, Bakı, 1995, №2

s.216-218

2.

Tədris prosesində kompüter texnikasından istifadə edilməsinə qoyulan bir sıra pedaqoj-psixoloji tələblər

Məqalə

Pedaqoji tədqiqatlar, axtarışlar, tapıntılar, Bakı, 1996, №1

s.120-122

3.

Tələbələrin tədris fəaliyyətinin fəallaşdırılmasında kompüterin rolu haqqında

Məqalə

Pedaqoji Universitet xəbərləri, pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası, Bakı,  1997, №1

s.126-128

4.

Seminar məşğələlərində tələbələrin tədris fəaliyyətinin fəallaşdırılmasında texniki vasitələrin rolu haqqında

Məqalə

Pedaqoji Universitet xəbərləri, pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası, Bakı, Bakı, 1997, №2

s.151-154

5.

Ali məktəblərin təlim sisteminin təkmilləşdirilməsinə dair  

Tezis

Ali pedaqoji məktəblərdə humanitar və ictimai elmlərin tədqiqi və tədrisinə dair II respublika konfransının materilları (27-28 aprel 1997-ci il), Bakı, 1997

s.175

6.

Tələbələrin tədris fəliyyətinin intensivləşdirilməsində texniki vasitələrdən istifadənin mahiyyəti və xüsusiyyətləri

Məqalə

Pedaqoji Universitet xəbərləri, pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası, Bakı, 1998, №1

s.92-96

7.

Tələbələrin tədris fəaliyyətinin fəallaşdırılmasında kompüter texnikasından istifadənin zəruriliyi haqqında 

Tezis

Aspirantların və gənc tədqiqatçıların respublika elmi konfransının materialları (11-12 fevral, 1998), Bakı, 1998

s.161

8.

Öyrədici proqramlar və onlara verilən pedaqoji-psixoloji tələblər

Məqalə

Pedaqoji Universitet xəbərləri, pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası, Bakı, 1999, №6

s.19-21

 

9.

Pedaqoji fakültələrdə riyaziyyatdan ixtisas kursunun “Vaxt hesablamalarına aid mıəsələlər həlli” mövzusunun kompüter vasitəsilə öyrədilməsi metodikası

Məqalə

Pedaqoji Universitet xəbərləri, pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası, Bakı, 2001, №1-2

s.161-165

10.

Faiz hesablamalarına aid məsələlər

Məqalə

Pedaqoji Universitet xəbərləri, pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası, Bakı, 2002, №1

s.185-187

11.

Kompüterli təlim zamanı tələbələrin idrak fəaliyyətinin effektivliyini yüksəltmək yolları haqqında

Məqalə

Pedaqoji Universitet xəbərləri, Bakı, 2004, №2

s.348-351

12.

Pedaqoji fakültənin riyaziyyat təlimində tələbələrin idrak fəaliyyətinin yüksəldilməsi haqqında

Məqalə

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Xəbərlər, təbiət elmləri seriyası, Bakı, 2005, №4

s.155-158

 

 


 

 

 

                    İşin  adı

 

İşin  növü

 

Nəşriyyat,jurnal və s. adı

 

İşin həcmi

13.

Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılması metodikası  (pedaqoji universitet və institutlarda bakalaver hazırlığı üçün)

Proqram

Bakı, ADPU, 2006

11 səhifə

14.

Pedaqoji fakültənin riyaziyyat təlimində fəallaşdlrmanın əsas üsulları və stimulları haqqında

Məqalə

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Xəbərlər, təbiət elmləri seriyası, Bakı, 2006, №1

s.380 -384

15.

Sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılması kursunun nəzəri əsasları (Pedaqoji universitet və institutlarda bakalaver hazırlığı üçün)

Proqram

Bakı, ADPU, 2007

8 səhifə

16.

Adlı ədədlər və onlar üzərində əməllər haqqında   

Məqalə

Pedaqoji Universitet xəbərləri, pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası, Bakı,  2007, № 2

s.211 -214

17.

Pedaqoji fakültənin riyaziyyat təlimində əyləncəli və düşündürücü məsələlərin tətbiq edilməsinin əhəmiyyəti

Məqalə

Pedaqoji fakültənin professor-müəllim heyətinin ADPU-nun 90 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransının materialları, Бакы, “Elm və təhsil”,  2011

s.107-110

18.

Sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılması kursunun nəzəri əsasları və metodikası (Pedaqoji universitet və institutlarda bakalaver hazırlığı üçün)

Proqram

Bakı, ADPU nəşri, 2012

23 səhifə

19.

Pedaqoji fakültə nəzdində “İbtidai siniflərdə riyaziyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası” ixtisası üzrə magistratura üçün Riyaziyyat proqramı

Proqram

Bakı, ADPU nəşri,2015

26 səhifə

20.

“İbtidai sinif müəllimliyi” ixtisası üzrə riyaziyyatdan və riyaziyyatın tədrisi metodikasından seçmə fənlərin proqramları

Proqram

Bakı, ADPU nəşri, 2015

22 səhifə

 

21.

“Məktəbəqədər təlim və tərbiyə” ixtisası üzrə Sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılması kursunun nəzəri əsasları və metodikası fənninin proqramı (Bakalavr hazırlığı üçün)

Proqram

Bakı, ADPU nəşri, 2015

23 səhifə

 

Dərsliklər və vəsaitlər

 • Tip məsələlər və onların həlli metodları, (dərs vəsaiti), Bakı, ADPU, 2002
 • Mənfi olmayan tam ədədlər hesabı, (dərs vəsaiti), Bakı, ADPU,2006
 • Hesab məsələləri və onların həlli metodları, (dərs vəsaiti) Bakı, ADPU, 2008
 • Tənlik qurmaqla məsələlərin həlli metodikası, (metodik vəsait) Bakı, 2009
 • Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları (Məsələ və misallar) , (dərs vəsaiti), Bakı, 2010
 • Qeyri-standart və riyazi təfəkkürü inkişaf etdirən əyləncəli çalışmalar (tədris vəsaiti), Bakı, 2012
 • Tip məsələlərin həlli metodikası, (dərs vəsaiti), Bakı, ,2013
 • Riyaziyyatdan duşündürücü və əyləncəli çalışmalar (I-IV siniflər) (tədris vəsaiti), Bakı, 2013
 • Riyaziyyatdan inkişafetdirici çalışmalar (I-IV siniflər), (dərs vəsaiti), Bakı, 2015
 • Məsələ həlli təliminin metodiki problemləri (çalışmalar), (dərs vəsaiti), Bakı, 2015
 • Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları (dərs vəsaiti), Bakı, 2016
 • Məsələ həlli təliminin metodiki problemləri (dərs vəsaiti), Bakı, 2016
 • Məntiq və riyaziyyat (1-4 siniflər) (tədris vəsaiti), Bakı, 2016
 • Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları (1-ci hissə) (dərs vəsaiti), Bakı, 2016
 • Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsaslarına aid çalışmalar (dərs vəsaiti), Bakı, 2017
 • Sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılması kursunun nəzəri əsasları (dərs vəsaiti), Bakı, 2017
 • Riyaziyyat və məntiq (I sinif) (tədris vəsaiti), Bakı, 2017
 • Riyaziyyat təlimində  inkişafetdirici çalışmalardan istifadə yolları (I-IV siniflər) (dərs vəsaiti), Bakı, 2017
 • Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları (3-cü hissə) (dərs vəsaiti), Bakı, 2017
 • Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları(dərs vəsaiti), Bakı, 2018