шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Fiziologiya kafedrası

Səfərova Xuraman Isa qızı.

ADPU-nun “İnsan və heyvan fiziologiyası”  kafedrasının müəllimi

Email: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

Qısa bioqrafik məlumat

 • 1968-ci il sentyabrın 7-də Yevlax rayonu Qoyunbinəsi kəndində anadan olub.
 • 1985-ci ildə Yevlax rayonu Qoyunbinəsi kənd orta məktəbini bitirib.
 • Ailəlidir. 2 uşağı var

Təhsili, elmi dərəcəsi

 • Ali təhsillidir. 1995-ci ildə Azərbaycan Tibb UniversitetininMüalicə-profilaktika fakültəsini bitirib.
 • 2009-cu ildən Azərbaycan Tibb Universitetinin “Daxili xəstəliklər və reanimatologiya” kafedrasının dissertant olub.
 • Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası 18 oktyabr 2016-cı il tarixli (protokol № 22-k) qərarı ilə tibb üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi verilmişdir. Bakı FD № 10090

Əmək fəaliyyəti

 • 2006-ci ildən ADPU-nun “Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları” kafedrasında böyük laborant
 • 2009-cu ildənADPU-nun “Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları” kafedrasında müəllim
 • 2017-ci ildən ADPU-nun “İnsan və heyvan fiziologiyası” kafedrasının müəllimi
 • Apardığı dərslər: Mülki müdafiə və tibb biliklərin əsasları I, II.

Tədqiqat sahəsi.

 • Revmatoidartridli xəstələrdə ürək-damar sisteminin funksional vəziyyətiBeynəlxalq seminar, simpozium və konfaranslarda iştirakı
 • Revmatoidartritli xəstələrdə ürəyin anatomik strukturlarının zədələnməsi Kitab- Həsən Musa oğlu İsazadə (Həsən Musa oğlu İsazadənin 95 illiyinə həsr olunmuş elmi konf.material.) Bakı – “ Nurlan” 2007,
 • Rekombinant insan eritropoetininrevmatoid artritdə tətbiqi. Əməkdar elm xadimi, Prof Həsən Musa oğlu İsazadənin 95 illiyinə həsr olunmuş elmi konf.mat. Bakı “Nurlan” 2007
 • Anemiya ilə müşayət olunan revmatoidartritli xəstələrdə ürək-damar sisteminin fizikal müayinəsi. Əməkdar elm xadimi, prof Həsən Musa oğluİsazadənin 95 illiyinə Həsr olunmuş elmi konf.mat. Bakı- “Nurlan” 2007
 • RevmotoidArtritli xəstələrdə ürəkdə struktur dəyişikliklərin aşkarlanması. Kitab-Abbas Əhməd oğlu Axunbəyli (anadan olmasının70 illiyinə həsr olunmuş elmi Konfransın material) Bakı“Nurlan” 2008
 • Revmatoidartritli xəstələrdə exokardio qrafik olaraq ürəkdaxilihemodinamikanın öyrənilməsi. Kitab-Abbas Əhməd oğlu Axunbəyli (anadan olmasının70 illiyinə həsr olunmuş elmi Konfransın material) Bakı- “Nurlan” 2008
 • Ankilozlaşan spondilitdə (Bexterev xəstəliyində) ürək-damar patologiya sının ənənəvi və yeni risk amilləri. Kitab-Abbas Əhməd oğlu Axunbəyli (anadan olmasının70 illiyinə həsr olunmuş elmi Konfransın material) Bakı- “Nurlan” 2008
 • Revmatoidartritli xəstələrdə diaqnostik funksiyanın öyrənilməsi. Əziz Məmməkərim oğlu Əliyevin anadan olmasının 115 illiyinə həsr edilmiş konfransın materialları Bakı 2012

Seçilmiş əsərləri:

 • Revmatoidartritli xəstələrdə anemiya fonunda ürək-damar sisteminin fizikal vəziyyətiSağlamlıq-Elmi –praktik Jurnal  № 8 Bakı – 2007
 • İfrazat üzvlərində kristallaşma prosesi və onun nəticələri Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi və sağlam həyat tərzi (tematik toplu) II Bakı -2011
 • Anemiya ilə müşayiət olunan revmatoidartritli xəstələrdə ürək-damar sisteminin fizikalvə funksional müayinəsi. Məcmua №1 – 2010 Tibb elmləri
 • Revmatoidartritli xəstələrdə elektrokardioqrafik dəyişikliklər Elmi-praktiki jurnal № 4 2011 – Azərbaycan təbabətinin müasir nəaliyyətləri
 • Revmatoid artrit Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi və sağlamlıq (tematik toplu) II Bakı -2012
 • Uşaqlarda faringit xəstəliyi və onun ağırlaşmaları. Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi və sağlam həyat tərzi (tematik toplu) III Bakı -2013
 • Uşaqlarda infeksion prosesin və immunitetin xüsusiyyətləri. Sağlamlığın qorunması və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (tematik toplu) Bakı -2014
 • Miotoniya xəstəliyi . Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi və sağlamlığın qorunması (tematik toplu) Bakı -2015
 • Fövqəladə hallarda qərar qəbul etmək üçün praqnozdan istifadə olunmasını müəyyən edən amillər. Sağlam həyat tərzi və ətraf mühitin sabitliyi (tematik toplu) Bakı -2016
 • Yuxuda apnoe sindromu. Sağlam həyat tərzi və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi. (tematik toplu) Bakı-2017.
 • Anemiya ilə müşayiət olunan revmatoidartritli xəstələrdə ürək-damar sisteminin fizikal müayinəsi. Əməkdar elm xadimi, professor Həsən Musa oğlu İsazadənin anadan olmasının 95 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı. 2007. s. 162
 • Anemiya ilə müşayiət olunan revmatoidartritli xəstələrdə exokardioqrafikgöstəricilərdə baş verən dəyişikliklər. Həsən Musa oğlu İsazadənin anadan olmasının 95 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, 2007, s. 22-23.
 • Rekombinat insan eritropoetininrevmatoid artritdə tətbiqi. Əməkdar elm xadimi, professor Həsən Musa oglu İsazadənin anadan olmasının 95 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı. 2007, s. 166.
 • Revmatoidartritli xəstələrdə ürəyin anatomik strukturlarının zədələnməsi.Əməkdar Elm xadimi, professor Həsən Musa oglu İsazadənin anadan olmasının 95 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı. 2007, s. 158
 • Revmatoidartritli xəstələrdə anemiya fonunda ürək-damar sisteminin fizikal vəziyyəti. Bakı, Sağlamlıq, 2007. No8. s. 67-71.
 • Revmatoidartritli xəstələrdə exokardioqrafik olaraq ürəkdaxili hemodinamikanın öyrənilməsi. Əməkdar Elm xadimi, professor Abbas Əhməd oğlu Axunbəylinin anadan olmasının 70 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, 2008, s. 168.
 • Revmatoidartritli xəstələrdə ürəkdə struktur dəyişikliklərin aşkarlanması.Əməkdar Elm xadimi, professor Abbas Əhməd oğlu Axunbəylinin anadan olmasının 70 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, 2008, s. 166.
 • Revmatoidartritli xəstələrdə aktivlik dərəcəsindən asılı olaraq EKQ dəyişiklikləri. Tibb elmləri doktoru Əzəm Təyyar oğlu Ağayevin anadan olmasının 65-illiyinə həsr edilmiş elmi konfransın materialları. Bakı. 2009, s. 269 (həmmüəllif: Zamanov N. T)
 • Sol mədəciyin diastolik disfunksiyası olan RA-lı xəstələrdə klinik-laborator müayinələrin göstəriciləri. Tibb elmləri doktoru Əzəm Təyyar oğlu Ağayevin anadan olmasının 65-illiyinə həsr edilmiş elmi konfransın materialları. Bakı, 2009, s. 272.
 • Anemiya ilə müşayiət olunan revmatoidartritli xəstələrdə ürək-damar sisteminin fizikal və funksional müayinəsi. Tibb elmləri 2010, No 1 (36) s. 66-68.
 • Revmatoidartritl i xəstələrdə elektrokardioqrafik dəyişikliklər. Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri. 201 1. 6 No4. s. 132-137.
 • Revmatoidartritl i xəstələrdə diastolik funksiyanın öyrənilməsi. Əziz Məmmədkərim oğlu Əliyevin anadan 1 olmasının 115 illiyinə həsr edilmiş konfransın materialları. Bakı. 2012. s. 109.
 • Revmatoidartritli xəstələrdə perikardit əlamətləri. Əziz Məmmədkərim oğlu Əliyevin anadan 1 olmasının 115 illiyinə həsr edilmiş konfransın materialları. Bakı. 2012. s. 288.
 • Revmatoidartritli xəstələrdə ürək-damar sisteminin struktur zədələnməsi. Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri 2014. 3 M 4. s. 140-142.
 • Revmatoidartritli xəstələrdə xəstəliyin davam müddətindən asılı olaraq elektrokardioqrafik dəyişikliklər. Sağlamlıq. 2014, M2, s. 106-109.
 • Revmatoidartritli xəstələrdə gündəlik EKQ monitorlaşdırılması. Ailə təbabəti 2014, No 5, s. 22-24.
 • Revmatoidartritli xəstələrdə ürək-damar sisteminin funksional vəziyyətindən asılı olaraq həyat keyfiyyəti göstəriciləri. ATU-nun əməkdaşlarının 2014-cü ilin elmi işlərinin i 1 yekunlarına həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı. 2015. s.l 11.
 • Revmatoidartrtitli xəstələrdə karotid arteriya kompleksinin intim-media qalınlığının öyrənilməsi. Bakı, sağlamlıq, 2015 No1, s. 98-103.