шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

E-kitabxana

Fakültələr

                                                                                                  Kredit FK 125

 Mülki Müdafiə və tibbi biliklərin əsasları  2018201921_125_02_191
 Azərbaycan dili və onun xüsusi məktəblərdə tədrisi metodikası  2018201921_125_03_570

 

                                                                                                  Kredit FK 208

 Məktəbəqədər yaşlı uşaqların sosial-mənəvi inkişafı  2018201921_208_02_269
 XARICI DIL 2  2018201921_208_03_169

 

                                                                                                    Kredit FK 126

 İngilis dili 2  2018201921_126_02_169
 Kliniki psixologiya  2018201921_126_03_504
Ünsiyyət və munasibətlər psixologiyası 2018201921_126_04_555_

 

                                                                                                      Kredit FK 125

 Loqopediya  2018201921_125_04_175
 Pedaqogika  2018201921_125_04_197
Ümumi psixologiya 2018201921_125_04_201
Ana dili və riyaziyyatın tədrisi metodikası 2018201921_125_04_409

                                                                                                      

                                                                            Kredit FK 325    

 Ana dili və riyaziyyatın tədrisi metodikası  2018201921_325_04_128
 Loqopediya  2018201921_325_04_349
 Педагогика  2018201921_325_04_371
Ümumi psixologiya 2018201921_325_04_375
Defektologiyanın əsasları. 2018201921_325_04_737

                                                                     

                                                                             Kredit FK 125

İnkişaf və yaş psixologiyası  2018201921_125_01_534

                                                           

                                                                              Kredit FK 208

 Uşaq psixologiyası  2018201921_208_02_245

    

                  

                                                                                                             Kredit FK 126

 Mülki Müdafiə və tibbi biliklərin əsasları  2018201921_126_01_191
Riyaziyyat  2018201921_126_01_214

 

DÖVLƏT İMTAHANI

FK108 MƏKTƏBƏQƏDƏR TƏLİM TƏRBİYƏ  ƏYANİ

 Məktəbəqədər pedaqogika 2018/2019_108_04_180 
 Pedaqogika dövlət imtahanı 2018/2019_108_04_197 
 Pedaqoji psixologiya 2018/2019_108_04_198 
Uşaq psixologiyas 2018/2019_108_04_245
Nitq inkişaf 2018/2019_108_04_535

FK208 QİYABİ

 Məktəbəqədər pedaqogika 2018/2019_208_05_180 
 Pedaqogika 2018/2019_208_05_197 
 Pedaqoji psixologiya 2018/2019_208_05_198 
 Uşaq psixologiyası 2018/2019_208_05_245 
Nitq inkişafı metodikası 2018/2019_208_05_535

FK308 RUS BÖLMƏSİ

 Дошкольная педагогика 2018/2019_108_308_04_246 
 Педагогика 2018/2019_108_308_04_371 
 Pedaqoji psixologiya 2018/2019_108_308_04_395 
 Детская психология 2018/2019_108_308_04_629 
Развитие речи 2018/2019_108_308_04_700

KORREKSİYA EDİCİ TƏLİM

FK 125

 Loqopediya 2018/2019_125_04_175 
 Pedaqogika 2018/2019_125_04_197 
 Ümumi psixologiya 2018/2019_125_04_201 
 Ana dili və riyaziyyatın tədrisi metodikası 2018/2019_125_04_409 
 Defektologiyanın əsasları 2018/2019_125_04_540 

FK 325 RUS BÖLMƏSİ

 Ana dili və riyaziyyatın tədrisi metodikası 2018/2019_325_04_128 
 Loqopediya 2018/2019_325_04_349 
 Педагогика 2018/2019_325_04_371
 Ümumi psixologiya 2018/2019_325_04_375 
 Defektologiyanın əsasları 2018/2019_325_04_737 

FK126 Təhsildə sosial psixoloji xidmət

 Pedaqogika dövlət imtahanı 2018/2019_126_04_197 
 Ümumi psixologiya 2018/2019_126_04_201 
 Sosial psixologiya. 2018/2019_126_04_222 
 Psixologiyanın tədrisi metodikası 2018/2019_126_04_509 
 İnkişaf və yaş psixologiyası 2018/2019_126_04_534 

FK326 Təhsildə sosial psixoloji xidmət (Rus bölməsi)

 Методика преподования психологии 2018/2019_326_04_058 
 sosial psixologya 2018/2019_326_04_147 
 Педагогика 2018/2019_326_04_371 
 Психология 2018/2019_326_04_375 
 İnkişaf və yaş psixologiyası 2018/2019_326_04_603