шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Məktəbəqədər təhsilin pedaqogikası kafedrası

ADPU-nun Məktəbəqədər təhsilin pedaqogikası və metodikası” kafedrasının müəllimi.

Iş telefonu – (994) 465-75-92

e-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

Qısa bioqrafik məlumat

 • Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
 • 225 nömrəli orta məktəbi bitirmişdir. Subaydır

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adı

 • Ali təhsillidir.
 • 2002-ci ildə Bakı Kommersiya Texnikumunun “Mühasibat uçotu və audit” ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 2006-cı ildə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun “Məktəbəqədər təhsilin pedaqogika və metodikası” ixtisasını bitirmişdir.
 • 2009-cu ildə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun “Məktəbəqədər təhsilin pedaqogika və metodikası” ixtisası üzrə magistr təhsilini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 2011-2014-cü ildə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun 5801.01-Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası) ixtisası üzrə əyani doktorantura təhsili almışdır.

 

Əmək fəaliyyəti

 • 2015-2016-cı illərdə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Psixologiya  kafedrasında baş laborant vəzifəsində çalışmışdır.
 • 2016-cı ildən ADPU-nun Məktəbəqədər təhsilin pedaqogikası və metodikası kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışır.

Apardığı dərslər

 • Nitq inkişafının metodologiyası
 • İntellektual oyunlar  vasitəsilə  uşaqların nitqinin inkişaf etdirilməsi
 • Məktəbəqədər təhsildə müasir pedaqoji texnologiyalar  və innovasiyalar
 • Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə rəhbərlik
 • Məktəbəqədər yaşlı uşaqların sosial-mənəvi inkişafı
 • Sosial pedaqogika
 • Məktəbə hazırlığın pedaqoji əsasları
 • Məktəbəqədər pedaqogika tarixi.

Tədqiqat sahəsi

25 sayda elmi-metodiki məqalənin,tezislərin və 2 proqramın müəllifidir.

 

Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı

 • Məktəbəqədər yaş dövründə lüğət üzrə işin təşkili. Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XIX Respublika elmi konfransının materialları, 2cilddə, II c., Bakı, 2015, s.284-286
 • Məktəbəqədər yaş dövründə qrammatik vərdişlərin formalaşdırılması üzrə işin təşkili. Qafqaz Universitetində keçirilən Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş gənc tədqiqatçıların III beynəlxalq elmi konfransının materialları. Bakı, 17-18 aprel,  2015,    s.1241-1243
 • Rabitəli nitqin inkişafı üzrə işlərin təşkili (Məktəbəqədər yaş dövrü). Qafqaz Universitetində keçirilən Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş Gənc tədqiqatçıların IV beynəlxalq elmi konfransının materialları. Bakı, 29-30 aprel,  2016       , s.1479-1481
 • Təlim- tərbiyə prosesinin təşkilində müəllim-tələbə münasibətləri əsas amil kimi. “Müəllim-tələbə münasibətləri: pedaqoji-psixoloji aspektlər” mövzusunda respublika elmi konfransının materialları. Bakı, SDU, 2016, 27-28 oktyabr, s.60-63.
 • Məktəbəqədər təhsildə nitq inkişafı üzrə işin mövcud vəziyyət.Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş “Çağdaş dövr və təhsil” mövzusunda IX Ümumrespublika elmi-praktik konfransın materialları.   Bakı,  BDU, 2017,4 may, s.156-157
 • Müasir məşğələlərdə fəal təlim metodlarının tətbiqi məsələləri.Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş Gənc Tədqiqatçıların I Beynəlxalq Elmi praktik konfransın materialları. Bakı, 05-06 May, BMU, 2017, s.894-895

Seçilmiş əsərləri

 1. Организация работ по развитию связной речи (дошкольный возрастной период) // Казахский национальный педагогический университет имени Абая. Вестник. Серия «Педагогические науки», №4 (48), 2015 г., c.307-311
 2. Ədəbi tələffüz vərdişlərinin inkişafı üzrə işlərin təşkili (Məktəbəqədər yaş dövrü).Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu, Elmi əsərlər, 2015, №1, s.117-121
 3. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların nitqinin inkişaf etdirilməsinin psixoloji təhlili. Journal of Qafqaz University. Philology and Pedagogy, An International Journal, volume 3, number 1, 2015, s.105-110

 

PROQRAM

 1. Nitq inkişafı metodikası” Bakı.ADPU.2018
 2. “İntellektual oyunlar vasitəsilə uşaqların nitqinin inkişaf etdirilməsi” Bakı.ADPU.2018
Exit
Exit
Exit