шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

E-kitabxana

Riyaziyyat fakültəsi

Riyaziyyat  fakültəsi

 

 

 araz  2  3.dos.Acalova Naidə IMG 9832 5 6
 Fərəcov Araz
Dekan
Cəfərov Allahverdi
Dekan Müavini
Acalova Naidə
Dekan müavini
İsgəndərova Təranə
Tyutor 
Məmmədova Gülçin
Tyutor
Mirzəyeva Aynurə
Tyutor 
 7  3  IMG 9826  8 IMG 9831   
 Abbasova Yuliya
Tyutor 
 Musayeva Zərifə
Tyutor
Əliyeva Gülnarə
Tyutor 
Şirinova Mərziyyə
Operator 
Əsədova Gülnar
Operator 
 

 

 İş telefonu:  +992 (0) 12 493 33 69

 e-poçt: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

              Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

 Ünvan: Bakı, AZ1000, Ü.Hacıbəyli küç., 68

 

Tarixi

Ali Pedaqoji İnstitut yaradılarkən, burada təşkil edilən üç şöbədən biri Fizika-riyaziyyat şöbəsi idi. 1930-cu ildə Pedaqoji İnstitut ali təhsil ocağı kimi yenidən təşkil ediləndə Fizika-riyaziyyat şöbəsi müstəqil fakültəyə çevrildi. Şöbə kimi fəaliyyətə başlayan fakültənin ilk dekanı M.R.Əfəndiyev olmuşdur. Fizika-riyaziyyat fakültəsi 1969-cu ildə iki müstəqil fakültəyə bölündü: Riyaziyyat və Fizika fakültəsi.

Ötən illər ərzində fakültədə riyaziyyat, riyaziyyat-inforınatika ixtisasları üzrə kadr hazırlanınışdır. Hazırda fakültədə 3 ixtisas üzrə (riyaziyyat müəllimliyi, riyaziyyat və inforınatika müəllimliyi, inforınatika müəllimliyi ixtisasları) yüksəkixtisaslı müəllim kadrları hazırlanır. Fakültəni indiyə qədər 14 mindən çox mütəxəssis bitirınişdir.

Hazırda fakültənin bakalavr pilləsində 1071 tələbə (703 nəfər əyani şöbədə, 34 nəfəri əcnəbi vətəndaşdır, 368 nəfəri isə qiyabi şöbədə), magistr pilləsində 98 nəfər magistr (45 nəfəri əyani, 53 nəfəri qiyabi) təhsil alır ki, onların da təhsil-tərbiyəsi ilə 70 nəfər professor-müəllim (8 elmlər doktoru, professor, 38 fəlsəfə doktoru, dosent, 3 fəlsəfə doktoru, baş müəllim, 9 baş müəllim, 12 müəllim) məşğul olur.

Son illərdə fakültə əməkdaşlarının elmi yaradıcılığı çox zəngin olmuşdur. Fakültədə fəaliyyət göstərən elmi-metodik seminarda təkcə fakültənin deyil, respublikanın digər ali məktəblərinin əməkdaşları da öz elmi araşdırınalarının nəticələri barədə məruzələr etmişlər.

AMEA-nın akademikləri İbiş İbrahimov, Zahid Xəlilov, Məcid Rəsulov, Maqsud Cavadov, fızika-riyaziyyat elmləri doktoru, professorlar Məlikbaxış Babayev, Məmməd Bayramoğlu, Qulam Sadıqov və başqaları fakültənin forınalasınasında, onun elmi potensialının artmasında və yüksəkixtisaslı elmi kadrların hazırlanınasında mühüm rol oynamışlar.
Fakültə əməkdaşlarının elmi-tədqiqat işlərinin nəticələri Bakı, Moskva, Sankt-Peterburq, Ufa, Kiyev,Tula şəhərlərinin və Türkiyə Respublikasının nüfuzlu elmi və metodiki jurnallarında çap edilmişdir.

Fakültədə, əsasən, funksiyalar nəzəriyyəsi, funksional analiz, diferensial və inteqral tənliklər nəzəriyyəsi, diferensial və inteqral tənliklərin ədədi həlləri, riyaziyyatm tədrisi metodikası, cəbr və həndəsənin bəzi aktual məsələləri ilə bağlı elmi araşdırınalar aparılır, dərslik, dərs vəsaiti və metodik göstərişlər hazırlanır, yeni tədris planlarının tələblərinə uyğun proqramlar nəşr edilir.

Riyaziyyat fakültəsinə

 • dosent Ə.Cəfərov (1969-1971),
 • prof. Q.Orucov (1971-1976),
 • prof. Ə.Məmmədov (1978-1981),
 • dos. F.Abdullayev (1981-1987),
 • dos. C.Süleymanov (1987-1994),
 • dos. Ş.Məmmədov (1994-2001) rəhbərlik etmişlər.
 • Riyaziyyat fakültəsinə 2001-ci ildən dosent Maqsud Nəcəfov rəhbərlik edir.

Strukturu

Bakalavr ixtisasları

 • Riyaziyyat müəllimliyi
  • Tədris planları: əyani, qiyabi
 • Riyaziyyat və inforınatika müəllimliyi
  • Tədris planları: əyani, qiyabi
 • İnforınatika müəllimliyi
  • Tədris planları: əyani, qiyabi

Magistr ixtisasları

 • Informatika
  • Tədris planları: əyani, qiyabi
 • Informatikanın tədrisi metodikası və metodologiyası
  • Tədris planları: əyani, qiyabi
 • Riyaziyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası
  • Tədris planları: əyani, qiyabi

Doktor ixtisasları

 • Analiz və funksional analiz
 • Diferensial tənliklər
 • Riyaziyyatin tədrisi metodikasi
 • İnformatikanın tədrisi metodikası

Statistik göstəricilər

 • Fakültənin bakalavr pilləsində 1292 tələbə təhsil alır:
  • 1206 nəfər əyani şöbədə
  • 86 nəfəri isə qiyabi şöbədə
 • Fakültənin magistr pilləsində 78 nəfər magistr
  • 75 nəfəri əyani,
  • 3 nəfəri qiyabi təhsil alır
 • Elmi-pedaqoji kadrlar:
  • 9 elmlər doktoru, professor,
  • 30 fəlsəfə doktoru, dosent,
  • 9 fəlsəfə doktoru, baş müəllim,
  • 21 baş müəllim,
  • 15 müəllim,
  • 1 elmləri doktoru, dosent,
  • 1 fəlsəfə doktoru, professor.

İmtahan sualları

2017-2018 tədris ili üçün Riyaziyyat və informatika fakültəsi üzrə imtahan sualları:

 • I kurs
 • II kurs
 • III kurs
 • IV kurs

İnformasiya yardımı

Fakültə pasportu

 • Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Riyaziyyat və informatika fakültəsinin pasportu 

Test bankı