шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

E-kitabxana

Kompüter elmləri kafedrası

Qasimova Kamilə Qəzənfər qızı

 Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru

ADPU-nun “Hesablama riyaziyyatı və informatika” kafedrasının baş müəllimi

İş telefonu: (994) 12 4986393

Qısa bioqrafik məlumat:

 • 1968-ci ildə Qərbi Azərbaycanda anadan olmuşdur.
 • Ailəlidir, 2 övladı var

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adı

 • 1985-ci ildə orta məktəbi bitirmişdir
 • 1990-cı ildə ATU-nun “Avtomatika” fakültəsinin “Elektron hesablama maşınları” ixtisasını bitirmişdir.
 • 2009-cu ildə  fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almışdır.

Əmək fəaliyyəti:

 • 1990-1997-ci illərdə ATU-da “Hesablama maşınları” kafedrasında kiçik elmi işçi
 • 1997-2002-ci illərdə AMEA-nın Milli münasibətlər institutunda elmi işçi
 • 2002-2013-cü illərdə AMEA-nın Fəlsəfə və Hüquq institutunda böyük elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır
 • 2013-cü ildən ADPU-nun “Hesablama riyaziyyatı və informatika” kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışır.
 • 01 aprel 2018-ci il tatixindən AMEA-nin Rəyasət Heyətinin 14 mart 2018-ci il tarixli 7/21 N-li “Elmlər doktoru hazırlığı üzrə AMEA-nın doktoranturasına qəbulun nəticələri haqqında” qərarı ilə İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun 3338.01- “Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi” ixtisasi üzrə elmlər doktoru hazırlığı üzrə doktorantıdır.
 • “Kəsr tərtibli diskret dinamik sistemlərdə tənzimləyicilərin riyazi modellərinin  qurulması  və onların həll alqoritmlərinin komputer texnologiyaları vasitəsilə işlənməsi” movzusu təsdiq edilmişdir

Apardığı dərslər:

 • İnformatika və təhsildə İKT.
 • Təhsildə İKT.

Tədqiqat  sahəsi: optimal idarəetmə , matrislər nəzəriyyəsi, differensial tənliklər, ədədi üsullar

Beynəlxalq elmi konfranslarda iştirakı:

 1. 1.Existence and uniqueness of solution of the boundary value problem describing by the system of hyperbolic equations  (ABSTRACTS.  V Congress of the Turkish World mathematicians Kyrgyzstan, “Issyk-Kul Aurora”, 5-7 June, 2014.)
 2. Вычислительный алгоритм для решения краевой задачи гиперболической системы возникающих в задачах газлифтного процесса      “Proceedings”  of the institute of APPLİED Mathematics  N1 2014. Səh.105
 3. On an identification problem on the determination of the parameters of the dynamic sistems. The İssyk-Kul İnternational Mathematical Forum Kyrgyzstan, Bozteri, 24-27 June, 2015. ABSTRACTS. Bishkek-2015. Səh 59-60
 4. Alqorithm for finding the coefficient of hydraulic resistance by a small parameter method. The 5th İnternational Conference on control and optimization with industrial applications BOOK OF ABSTRACTS  27-29 august, 2015 Baku, Azerbaijan. Səh 240-242
 5. Approximate solution of the synthesis problem with measurement errors: discrete case. The 5th İnternational Conference on control and optimization with industrial applications BOOK OF ABSTRACTS  27-29 august, 2015 Baku, Azerbaijan. Səh 279-283
 6. Time frequency method of solving one boundary value problem for a hyperbolic system and its application to the oil extraction. THE ABSTRACT BOOK ICAAM -2016 Third International Conference on Analysis and Applied Mathematics, 07-10 september 2016, Almaty, Kazakhstan.

Seçilmiş əsərlər

 1. Existance and uniqueness of solution of the boundary value problem describing by the system of hyperbolic equations  (ABSTRACTS.  V Congress of the Turkish World mathematicians Kyrgyzstan, “Issyk-Kul Aurora”, 5-7 June, 2014.)
 2. Вычислительный алгоритм для решения краевой задачи гиперболической системы возникающих в задачах газлифтного процесса      Proceedings  of the institute of applied mathematics V.3 N1 2014. Səh.105-110
 3. V sinifdə internet bölməsinin öyrədilməsi. Bakı Qızlar Universitetinin elmi əsərləri. N4(20) Bakı-2014, səh. 158-162
 4. Kompüter dəstəkli təlimdə informasiya mədəniyyətinin rolu. TƏHSİLDƏ İKT. Elmi-metodik jurnal N2 Bakı-2015. Səh 13-18
 5. Kompüter savadlılığının artırılmasında informasiya mədəniyyətinin rolu. TƏHSİLDƏ İKT. Elmi-metodik jurnal N3 Bakı-2015. Səh 27-32
 6. On an identification problem on the determination of the parameters of the dynamic sistems. The İssyk-Kul İnternational Mathematical Forum Kyrgyzstan, Bozteri, 24-27 June, 2015. ABSTRACTS. Bishkek-2015. Səh 59-60
 7. Alqorithm for finding the coefficient of hydraulic resistance by a small parameter method. The 5th İnternational Conference on control and optimization with industrial applications BOOK OF ABSTRACTS  27-29 august, 2015 Baku, Azerbaijan. Səh 240-242
 8. Approximate solution of the synthesis problem with measurement errors: discrete case. The 5th İnternational Conference on control and optimization with industrial applications BOOK OF ABSTRACTS  27-29 august, 2015 Baku, Azerbaijan. Səh 279-283
 9. Об одной пространственной обратной задаче для определения коэффициента гидравлического сопротивления в подъемнике при добыче нефти. Proceedings of the institute of  applied mathematics, V.5  N1 2016. Səh110-122.
 10. Asymptotic method of solution of identification problem of the dynamic systems. ABSTRACTS of the V International Scientific Conference, Bishkek September 13, 2016.
 11. 11Asymptotic method of solution of identification problem in dynamical systems. Numerical analysis optimization. Morocco, Beni-Mellal University 27-29 april, 2016.
 12. Улучшениеработыскважиннойштанговойнасоснойустановки. Proceedings of the institute of applied mathematics, V.6  N1 2017. рр123-131.
 13. On Periodic solution of Generalized Sylvester Matrix Equation. Applied and Computational Mathematics, An International Jounal, V16, N1, 2017 pp78-84
 14. Algoritm for computing the general solution of the Sylvester equation. The IV Congress of the Turkic World mathematical Society, Kazakstan Astana, October 2-5, 2017
 15. Transformation Mittag-Lefler function to an exponential function and its some applications to problems with a fractional derivative.Журнал arXiv preprint arXiv:1804.02928,  2018
 16. Solving the linear fractional derivatives ordinaary differential equations with constant matrix coefficients. Журнал arXiv preprint arXiv:1805.06700,  2018

Kitablar:

 1. Kompüterlərin arxitekturası. Dərslik. BAKI-­2017. Azərbaycan Respublikasının Təhsil nazirliyinin 23.12.2016-cı il tarixli 842 N –li əmri ilə təsdiq olunub.
 1. İnformatika və təhsildə İKT. Dərs vəsaiti. BAKI-2018. Azərbaycan Dovlət Pedoqoji Universitetinin 05 aprel 2018-ci il tarixli 1 saylı protokolu ilə təsdiq edilmişdir.