шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

E-kitabxana

Kompüter elmləri kafedrası

Səfiyeva Səkinə İmran qızı

ADPU – nun Hesablama riyaziyyatı və informatika kafedrasının baş müəllimi

İş telefonu: (994) 012498-63-93

 Qısa bioqrafik məlumat

1960 – cı il iyunun 15 – də Füzuli rayonunun Araz Yağlıvənd kəndində anadan olub. 1977 – cü ildə Füzuli rayonunun Kərimbəyli kənd orta məktəbini bitirib. Evlidir. İki qızı, bir oğlu, 2 nəvəsi var.

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adı

 • Ali təhsillidir. 1984 – cü ildə ADPU – nun Riyaziyyat fakültəsini bitirib.
 • 2010-cu ildən ADPU-da müəllimdir.

Əmək fəaliyyəti

 • 1977 – 1979 – ci illərdə kolxozda kolxozçu
 • 1984 –1987 – ci illərdə Füzuli rayonu Araz Yağlıvənd kənd orta məktəbində müəllimə
 • 1989 – 2002– ci illərdə BŞZ-də iqtisadçı-mühasib
 • 2003–2008- cu illərdə ADPU – nun Hesablama-riyaziyyatı və informatika kafedrasında riyaziyyatçı proqramçı
 • 2008-2010 – cu ildə ADPU –nun Kompüter mərkəzində mühəndis-proq­ram­çı
 • 2010-2014 cü illərdə ADPU–nun Hesablama riyaziyyatı və informatika kafedrasında 0,5 ştat müəllim
 • 2014-2018-ci ildə ADPU–nun Hesablama riyaziyyatı və informatika kafed­rasında tam ştat müəllim
 • 2018-ci ildə müsabiqədən keçdiyi üçün baş müəllim hesab olunsun.

Apardığı dərslər

 • Əməliyyat sistemi və kompüter arxitekturası
 • İnformatika və təhsildə İKT
 • Hesablama riyaziyyatı
 • Proqramlaşdırma dilləri
 • İnformatika və onun tədrisi metodikası
 • Seçmə blok 5(kom. Şəb. və mul.media)

Beynəlxalq elmi konfranslarda iştirakı

 • Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları. III Respublika Elmi konfransının materialları. (15-16 dekabr 2016-cı il) Sumqayıt -2016

Seçilmiş əsərlər

 1. .A.P.Ağaməmmədova, “Rabitə şəbəkəsinin yara­dılmasında kompüter şəbəkələrinin rolu” Tezis Tələbə Elmi Cəmiyyətinin Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş 71-ci Elmi Konfransın Materialları Bakı ADPU 2011-ci il Səh.27-29
 2.  A.P.Ağaməmmədova “İnternetdə axtarışın aparılma qaydaları ” Tezis ADPU-nun Riyaziyyat fakültəsi əməkdaşlarının Universitetin 90-illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, Aprel 2012 Səh. 40-42
 3. Mustafayeva Gülnar “İnternetdə informasiya axtarışı ” Məqalə ADPU-nun Tələbə Elmi Cəmiyyətinin Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 90 - illik yubileyinə həsr olunmuş 72- ci Elmi konfransının materialları. Bakı ADPU-2013 Səh.25-27
 4. Dos. Tağıyeva S.C., Babayeva B.B “İbtidai siniflərdə infor­matika təliminin zəru­riliyi və imkanları” Məqalə Pedaqoji Universitet xəbərləri Bakı №2 2013 Səh.414-417
 5. Nərmin Məmmədova “Tərs triqonometrik funk­­siyalar daxil olan ifadələrin ğevrilməsi ” Məqalə Bakı Qızlar Universitetinin elmi əsərləri №2(18) Bakı -2014 Səh. 111-116
 6. Gülbacı Nemətova “VI sinifdə şagirdlərə proqramlaşdırmanın öyrədilməsi” MəqaləTəhsildə İKT Elmi-metodiki jurnal №4 Bakı -2014 Səh.103-106
 7. S.İ.Səfiyeva “X-sinif informatika fənnində Kriptoqrafiya. Rəqəmli İmza anlayışının öyrədilməsi metodikası.” Məqalə Təhsildə İKT Elmi-metodiki jurnal №4 Bakı -2014 Səh.59-64
 8. dos. Həmidov.S.S.dos. Cəbrayılzadə S.C.C Proqram"İnformatika və Təhsildə İKT" Proqram Azərb. Resp.Təh.Naz.25.12.2014-cü il tarixli 1300 saylı əmrinə əsasən 10.Səh.
 9. Müəl.K.Q. Qasımova Proqram "İnformatika və Təhsildə İKT" Azərb. Resp.Təh.Naz.09.04.2015-cü il tarixli 396 saylı əmrinə əsasən 10.Səh
 10. S.C.Cəbrayılzadə, S.C.Tağıyeva, Ş.M. Rəsulova “Nəsrəddin Tusinin yaşa­dığı dövrdə ictimai -siyasi fəaliyyəti ” Məqalə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Şurasının 26 noyabr 2015-ci il tarixli qərarı ilə (protokol №4) Səh.54-57
 11. S.C.Cəbrayılzadə “Riyaziyyat dərslərində in­for­ma­­siya texnolo­giyaların­dan istifadənin  şagirdlərin kompüter bacarıqlarının formalaş­masın­da rolu”  Məqalə Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texno­logiyaları. III Respublika  Elmi konfransının materialları. (15-16 dekabr 2016-cı il) Sumqayıt -2016 Səh.360
 12. Dos.Q.Əliyev “Parametrli xətti bərabər­sizlik­lərin öyrədilməsində blok-sxemlərdən istifadə” Məqalə Bakı Qızlar Universiteti "Elmi Əsərlər"№1 Bakı 2017 Səh.237-241
 13. Dos. Q. Əliyev “Kompüter şəbəkəsi, internet və multimüdia texnologiyaları kursunun tədrisinin metodoloıi problemləri” Məqalə Təhsildə İKT Elmi-metodik jurnal №3 Bakı 2017 Səh.11-16

Kitablar

R.Z.Hümbətəliyev,S,İ.Səfiyeva,S.A.Həziyeva,F.B.Bayramova “Hesablama texnikasının əsas­ları və qrafiki redaktorlar” Dərs vəsaiti  Elm və təhsil, 2018