шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

E-kitabxana

Kompüter elmləri kafedrası

Əliyeva Xuraman Əliqulu qızı

ADPU-nun “Hesablama riyaziyyatı və informatika” kafedrasının böyük laborantı

Qısa bioqrafik məlumat:

 • 1972 –ci ildə Cəlilabad rayonu Əliqasımlı kəndində anadan olmuşdur.
 • Ailəlidir, 3 övladı var

Təhsili:

 • Cəlilabad rayonu Əliqasımlı kənd orta məktəbini bitirmişdir.
 • 1995-ci ildə ADPU-nun Riyaziyyat fakültəsinin “Riyaziyyat-informatika və hesablama texnikası müəllimi” ixtisasını bitirmişdir.

 Əmək fəaliyyəti:

 • 1989-1990-cı illərdə Lerik rayon Pionerlər evində “Mizüstü oyunlar” üzrə dərnək rəhbəri,
 • 1995-2004-cü illərdə Cəlilabad rayonu Əliqasımlı kənd orta məktəbində riyaziyyat və informatika müəllimi kimi çalışmışdır.
 • 2014-cü ildən ADPU-nun “Hesablama riyaziyyatı və informatika” kafedrasında böyük laborant vəzifəsində çalışır
 • 2017-ci ildən “Hesablama riyaziyyatı və informatika” kafedrasında saathesabı müəllim kimi fəaliyyət göstərir.

 Apardığı dərslər:

1)İnformatika və təhsildə İKT,

2)Ədədi üsullar.

3) Əməliyyat sistemi və kompüter arxitekturası

4) Kompüter şəbəkəsi, internet və multimediya texnologiyaları

5) Hesablama riyaziyyatı

 Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı:

“Şərqin böyük dahisi Nəsirəddin Tusi”  Beynəlxalq konfrans. 20-21 noyabr 2015, Naxçıvan-2015

Seçilmiş əsərləri:

 1. “Loqarifmik funksiyanın xassələrinin araşdırılmasında bilik, bacarıq və vərdişlərin formalaşdırılması”. Bakı Qızlar Universitetinin elmi əsərləri . Bakı . BQU-2014. №3. (19)
 2. “Loqarifmik tənliklərin həllinin araşdırılmasında alqoritmik bilik, bacarıq və vərdişlərin aşılanması”. Bakı Qızlar Universitetinin elmi əsərləri. Bakı. BQU-2014. №4 (20)
 3. “Təhsil prosesində elektron vasitələrdən istifadənin üstünlükləri haqqında”. Təhsildə İKT. Bakı-ADPU-2015. №2
 4. “ Riyaziyyat dərslərində elektron prezentasiyalardan istifadənin tətbiqi məsələləri”. Təhsildə İKT. Bakı-ADPU-2015. №3
 5. “Nəsirəddin Tusinin pedaqoji görüşləri və fəlsəfəsi”. NDU-2015
 6. “V sinif şagirdlərinin informatika dərslərində kompüterin iş masası və menyu ilə tanışlığı”. Bakı Qızlar Universitetinin elmi əsərləri. Bakı. BQU-2016. № 3(27)
 7. Parametrli kvadrat tənliklərin öyrədilməsində blok- sxemlərdən istifadə. Bakı. BQU-2017. № 3(149).
 8. VI sinifdə cəmiyyətin informasiyalaşdırılması ilə şagirdlərin  tanış edilməsi . Bakı. BQU-2017. № 3(210)

 Kitablar:

1.İnformatikanın nəzəri əsasları. ADPU nəşriyyatı Bakı -2017

İT biliklər:

Windows XP/7/8, Microsoft Office 2010/2013, Pascal, Visual Basic, Alploqo,İnternet üzərindən iş.

Xarici dil bilikləri:

 • Türk dili- əla
 • Rus dili- əla
 • İngilis dili- orta