шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Fakültələr

Həsənova Solmaz Hüseyn qızı

ADPU-nunRiyaziyyat  və onun tədrisi metodikası kafedrasının baş müəllimi

İş telefonu: (994)12 493-77-03

 Qısa bioqrafik məlumat

1943–ci il aprelin 7-dəBakı şəhərində qulluqçu ailəsindəanadan olub.1961-ci ildə Bakının Oktyabr (keçmiş) rayonunun 18№-li rus məktəbini bitirib.Evlidir.Üçqızı,bir oğlu, 7 nəvəsi var.

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adı

 • Ali təhsillidir. 1967-ci ildə V.İ.Lenin adına APİ-nin Fizika və Riyaziyyat ixtisası üzrə (rus bölməsi) tam kursu bitirmişdir.

Əmək fəaliyyəti

 • 1961-1962-ci illərdə ADPU-nun ibtidai təhsil pedaqogika və metodikasi fakültəsinin qiyabi şöbəsində katibə.
 • 1967-ci ildə elementar riyaziyyat və onun tədrisi metodikası kafedrasına baş lobarant təyin olunur.
 • 1973-cü ildə müsabiqə ilə elementar riyaziyyat və onun tədrisi metodikası kafedrasına müəllim vəzifəsinə keçirilir.
 • 1979 – cu ildə riyaziyyat və orta məktəbdə tədrisi metodikası kafedrasına müəllimvəzifəsinə yenidən seçilir.
 • 1984 – ci ildə həmin kafedrada tutduğu müəllim vəzifəsinə yenidən seçilmiş hesab olunur.
 • 1989 – ci ildə həmin kafedrada müsabiqə ilə müəllim vəzifəsini tutmuş hesab olunur.
 • 1994 – ci ildə müsabiqədən keçdiyi üçün həmin kafedrada müəllim vəzifəsini tutmuş hesab olunur.
 • 1996 – ci ildə həmin kafedrada baş müəllim vəzifəsini tutmuş hesab olunur
 • 2001-ci ildə müsabiqədən keçdiyi üçün həmin kafedrada baş müəllim vəzifəsini tutmuş hesab olunur.
 • 2006-cı ildə müsabiqədən keçdiyi üçün həmin kafedrada baş müəllim vəzifəsini tutmuş hesab olunur.
 • 2012-ci ildə müsabiqədən keçdiyi üçün beş il müddətinə həmin kafedrada baş müəllim vəzifəsini tutmuş hesab olunur.
 • 2017-ci ildə Azərbaycan Respublikası ƏM-nin 68-ci maddəsinin “b” bəndinə əsasən əmr N366 müsabiqə müddəti bitdiyi üçün əmək müqaviləsinə xitam verilir.
 • 2017-ci ildə 15 sentyabr 2017-ci il tarixdın sentyabr 2022-ci il tarixədək 5(beş)ilmüddətinə Riyaziyyatın tədrisi metodikası kafedrasına baş müəllim vəzifəsinə təyin edilir.

Apardığı dərslər

 • Elementar Riyaziyyat
 • Riyaziyyatın tədrisi metodikası

Mükafatlar:

 • 1988-ci ildə 8Mart beynəlxalq qadınlar bayramı münasibətilə elmi-pedaqoji və ictimai fəaliyyətlərini nəzərə alaraq rektorluğun təşəkkürü elan edilir.

Beynəlxalq elmi konfranslarda iştirakı

 • Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci illiyinə həsr olunmuş “Müəllim hazırlamasiyasəti və problemləri” V beynəlxalq konfrans,2015.

Seçilmiş əsərləri:

 • Ekran vasitələrindən istifadəyə dair.”Azərbaycan müəllimi” qəzeti 6 oktyabr 1976.S 3
 • Riyaziyyat müəllimlərinin ekran vasitələrindən istifadə edilən dərslərə hazırlanması.1976V.İ.Lenin adına APİ-nin elmi əsərləri,1976,№2 s 5
 • Riyaziyyat kabinəsi və onun təşkili haqqında .Azərbaycan müəllimi qəzeti” 9 dekabr 1977-ci il
 • Məktəbdə müasir riyaziyyat kabinəsi və onun təşkili haqqında.APİ-nin əsərləri,1977,№5 s.5
 • Riyaziyyat dərslərində diafilmlərdən istifadə.FRJ,1982,№3
 • Məktəb islahatı baxımından həndəsə təliminin aktual problemlərişAPİ,1987
 • Sinifdənxaric işlərin tətbiqinə dair.”Gənc müəllim”,22 dekabr 1988, s.2
 • Məktəb islahatı və sinifdənxaric işlər.”Azərbaycan müəllimi qəzeti” 1990.s.3
 • V-VI siniflərdə (təmayül) sinifdəxaricişlər.ADPU-nun professor-müəllim heyətinin 62-ci elmi konfransının materialları.Bakı. 2002, s.138
 • Riyaziyyat tədrisində Şifahi sorğu.Məqalə.Pedaqoji universitetin xəbərləri.Bakı.ADPU.№4.2003.səh 51-55
 • Riyaziyyat dərslərində interaktivmetod.Məqalə.Pedaqoji universitetin xəbərləri Bakı.ADPU.2003.Səh 36-40
 • Riyaziyyatın tədrisində qrupla iş. Məqalə . Pedaqoji Universitetin 3xəbərləri.Bakı.ADPU-2003,№ 4
 • Riyaziyyatı dərindən öyrənən siniflərdə (V-VI siniflər) riyaziyyatdan sinifdənkənar işlər.Tezis.63-cü elmi konfransın materialları. IV buraxılış.Bakı,ADPU.2003.Səh 162-163
 • Riyaziyyatdan sinifdənkənar işlər.(IX-X siniflər).Məqalə.64-cü elmin materialları.V buraxılıç.BakışADPU.2004.Səh 156-157
 • Bazis proqramı ilə içləyən (V-VI siniflər) məktəblərdə riyaziyyat həftələri.Məqalə.65-ci elmi konfransın materialları.VI buraxılış.Bakı.ADPU.2005Səh 16-17.
 • Pedaqoji Universtet dərslərində interaktiv metoddan istifadə. Tezis , 68-ci elmi konfransının materialları.VI buraxılış. Bakı. ADPU.2006
 • V sinifdə riyaziyyat dərsləri ( yeni dərslik üzrə).Məqalə.Pedaqoji universitetin xəbərləri.Bakı.ADPU-2013,№3.Səh 339-343
 • V sinifdə “Faiz” mövzusunun öyrənilməsinə aid. Məqalə.V beynəlxalq konfransın materialları.Bakı 2015.Səh.281-283
 • Faiz hesablamalarının öyrənilməsi metodikasına dair (yeni dərslik üzrə)/ Məqalə, Bakı, 2015, PUX , səh 443-435
 • Həndəsənin tədrisində İKT-dən istifadə.Məqalə.Təhsildə İKT, elmi –metodik jurnal,№1, Bakı-2018.səh 284-289