шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Azərbaycan coğrafiyası və coğrafiyanın tədrisi texnologiyası kafedrası

ADPU-nun İqtisadi coğrafiya və coğrafiyanın tədrisi metodikası kafedrasının müdiri, pedoqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Mobil: 050-(070) 326-03-48

İş telefonu:  012 465 35 77

e-mail : o.alxasov @gmail.com

Qısa bioqrafik məlumat

1953-cü ildə Qəbələ rayonunda anadan olub.

1970-ci ildə Bakı şəhəri 16 saylı orta məktəbi bitirib. Evlidir. İki oğlu, bir qızı var. 

Təhsili:

Ali təhsillidir.

1974-cü ildə Azərbaycan Dövlət Pedoqoji İnstitutunun coğrafiya müəllimi ixtisası  üzrə  bitirb.

1983-1986-cı illərdə ADPU-nun coğrafiyanın tədrisi metodikası ixtisası üzrə əyani aspiranturasında təhsil alıb.

1992-ci ildə “Şagirdlərin elmi metodlarla tanış edilməsinin pedoqoji əsasları” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə edərək pedoqoji elmlər namizədi elmi dərəcəsini almışdır.

Əmək fəaliyyəti:

1974-1975-ci illərdə Bərdə rayonu Soğanverdilər kənd səkkizillik məktəbində müəllim vəzifəsində çalışmışdır.

1975-1982-ci illərdə Şəki rayonu Cəfərabad kənd orta məktəbində müəllim, sonra isə dərs-hissə müdiri vəzifəsində işləmişdir.

1986-cı ildən bu günə kimi ADPU-nun İqtisadi-coğrafiyanın tədrisi metodikası kafedrasında əvvəlcə baş laborant müəllim, baş müəllim, sonra isə dosent vəzifəsində çalışır.

Apardığı dərslər:

 • Coğrafiyanın tədrisi metodikası
 • Diyarşünaslıq
 • Coğrafiyanın tədrisi metodikasının müasir problemləri
 • CTM tədqiqat metodları
 • Coğrafiyanın tədrisi metodikasının tarixi və metodologiyası
 • Coğrafiya tədrisi metodikasının pedoqoji-psixoloji əsasları və.s

Seçilmiş əsərləri:

 1. Azərbaycan Respublikasının fiziki coğrafiyası. Müəllimlər üçün metodik vəsait. Bakı “Təhsil” nəşriyyatı-1992-56 s
 2. Orta ümumtəhsil məktəblərində coğrafiyanın tədrisinə dair. Metodik tövsiyyə. Bakı “Öyrətim” 1992-92 s
 3. Materik və ölkələr coğrafiyası. VII sinif üçün dərslik–I hissə.Bakı “Öyrətim” 1994-170 s
 4. Materik və ölkələr coğrafiyası. VII sinif üçün dərslik–II hissə.Bakı “Öyrətim” 1995-105 s
 5. Coğrafiya.VII sinif üçün dərslik. Bakı 2002-190 s
 6. Coğrafiya (Test tapşırıqları) dərs vəsaiti. Bakı “Şərq-Qərb” 2008-184 s.
 7. Materik və okeanların fiziki coğrafiyası.Dərslik. Bakı “Azpoliqraf” 2008-239 s
 8. Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası. IX siniflər üçün dərslik. Bakı. 2010-145 s.
 9. Uzaq və yaxın Koreya. Dərs vəsaiti. Bakı. Şərq-Qərb” 2012-58 s.
 • Coğrafiyanın tədrisi metodikası. Ali məktəblər üçün dərslik. Bakı. “Elm və təhsil”. 2013-365 s
 • Coğrafiya (Test tapşırıqları) dərs vəsaiti. Bakı TQDK. 2014-184 s.
 • Coğrafiya. VII sinif üçün vəsait. DİM 2017-253 s.
 • Coğrafiya. X siniflər üçün dərslik. Bakı. “Bakı nəşriyyatı” 2017-105 s.
 • Coğrafiya. Müəllim üçün metodik vəsait 2017-253 s.