шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Azərbaycan coğrafiyası və coğrafiyanın tədrisi texnologiyası kafedrası

ADPU-nun İqtisadi coğrafiya və CTM kafedrasının baş müəllimi.

İş telefonu: 012 4653577

Qısa bioqrafik məlumat.

1953-cü ilin fevral ayının 10-da Qərbi Azərbaycanın Noyemberyan rayonunun Ləmbəli kəndində anadan olmuşdur. 1969-cu ildə Ləmbəli kənd orta məktəbini bitirmişdir. Evlidir, 6 övladı vardır.

Təhsili.

Ali təhsillidir. ADPU-nun Coğrafiya-Biologiya fakültəsində Coğrafiya ixtisasına yiyələnmişdir. Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktorudur.

Əmək fəaliyyəti.

1972-1974-cü illərdə hərbi xidmətdə olmuşdur.

1975-1980-ci illərdə ADPU-nun tələbəsi olmuşdur.

1977-1986-cı illərdə ADPU-nun komsomol təşkilatının rəhbəri olmuşdur.

1986-1991-ci illərdə İqtisadi coğrafiya və CTM kafedrasında baş laborant,

1991-ci ildən hal-hazıra kimi kafedrada müəllim, baş müəllim vəzifələrində çalışmışdır.

2005-2014-cü illərdə kafedra müdiri kimi fəaliyyət göstərmişdir.

Apardığı dərslər.

-Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası

-Azərbaycanın iqtisadi və sosial coğrafiyası

-Əhali coğrafiyası

-İstehsalın texniki-iqtisadi əsasları

Seçilmiş əsərləri.

Dərs vəsaitləri:

-And ölkələri, Meksikanın iqtisadi-coğrafi səciyyəsi, La-Plata ovalığı və Amazon hövzəsi ölkələri, Dünyanın fiziki və iqtisadi xəritəsinin öyrənilməsinə dair, Latın Amerikası ölkələri, Təbiətdən istifadənin iqtisadi və ekoloji problemləri;

-15-dən çox elmi məqalə və proqram