шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Azərbaycan coğrafiyası və coğrafiyanın tədrisi texnologiyası kafedrası

ADPU-nun İqtisadi coğrafiya və coğrafiyanın tədrisi metodikası kafedrasının müəllimi

İş telefonu – (994) 012 465 35 77

e-mail : Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.   

Qısa bioqrafik məlumat :

1960-ci il dekabrın13-də Şərur rayonun Sədərək kəndində anadan olub.

1978-ci ildə Sədərək kənd orta məktəbi bitirib. Evlidir və dördövladı var.

Təhsili :

Ali təhsillidir. 1988-ci BDU–nun Coğrafiya ixtisası üzrə bitirib.

Əmək fəaliyyəti :

1988-2008-ci illərdə Sədərək rayon 1 saylı orta məktəbində coğrafiya fənnini tədris edib.

2008-2009cu illərdə ADPU-da laborant vəzifəsində, 2009 –cu ilin sentyabrından bu günə kimi ADPU-da müəllim vəzifəsində çalışır.

Apardığı dərslər :

-Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası

-Ümumtəhsil Kurikulumunun əsasları

-Əhali Coğrafiyası

Seçilmiş əsərləri:

 1. 1. Naxçıvanın mineral suları və onlardan səmərəli istifadə problemləri. Pedaqoji Universiteti Xəbərləri.Bakı,ADPU, 2010(səh.78-82).
 2. 2. Qlobal İqlim dəyişmələrinin planetar ekoloji sistemlərin evolyasiyasında rolu. Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti.Bakı,BDU, 2010, 3-cü cild(səh 263-267).
 3. 3. Azərbaycan Turizmin İnkişaf Problemləri,Naxçıvcanda Turizm. Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti,BDU, 2-ci cild(səh.161-167).
 4. 4. Azərbaycanda İntellekt potensailının inkişaf yolları. Pedaqoji Universitet Xəbərləri, Bakı, ADPU,2011(səh.207-209).
 5. 5. Azərbaycanda İntellekt Resurslarından Səmərəli İstifadə Yolları. Azərbaycan Dövlət Coğrafiya Cəmiyyəti, BDU, 2014(səh.112-118)
 6. 6. Proqramlar toplusu “İqtisadi coğrafiyaya giriş”Bakalavr hazırlığı üçün proqram.Bakı, ADPU, 2014(səh.123-130).
 7. 7. Müasir gənclərin tərbiyəsində milli mənəvi dəyərlərin rolu.Pedaqoji Universitetin Xəbərləri,Bakı №1,ADPU,2015(səh393-395).
 8. 8. Naxçıvan şəhərinin Turizm inkişaf istiqamətlərinin unikallığı. Pedaqoji Universitetin Xəbərləri,Bakı 2,ADPU,2015(səh.88-90).
 9. 9. Coğrafi biliklərin mənimsənilməsondə İKT-nin tətbiqinin əhəmiyyəti. Pedaqoji Universitetin Xəbərləri,Bakı №2,2016(səh.129-136)
 10. 10. Təhsilin İnkişaf yolları.Bakı Qızlar Universiteti, Elmi Əsərləri No4,2017(səh.112-117)
 11. 11. Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası fənninin tədrisi və idarə olunması problemləri. Azərbaycan Respublikasının Təhsil inistutu, Elmi əsərləri No1,Bakı-2018(səh.112-117).
 12. 12. Təhsilin idarə olunması və liderlik. Azərbaycan Respublikasının Təhsil inistutu,Bakı-2018.№86