шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Azərbaycan coğrafiyası və coğrafiyanın tədrisi texnologiyası kafedrası

ADPU-nun İqtisadi coğrafiya və coğrafiyanın tədrisi metodikası kafedrasının müəllimi.

İs telefonu- (994) 12 465 35 77

e-mail- Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

Qısa bioqrafik məlumat:

1966-cı il aprelin 1-də İmişli rayonunda anadan olub.

1983-cü ildə İmişli rayon 1saylı orta məktəbini bitirib. Evlidir 1qızı, 1oğlu var (oğlu şəhid).

Təhsili:

Ali təhsillidir.

1987-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin coğrafiya fakültəsini bitirib.

Əmək fəaliyyəti:

1987-ci ildən 2000-ci ilə qədər İmişli rayon 1saylı orta məktəbində müəllim vəzifəsində çalışıb.

2000-2003-cü illər Kiyev Dövlət Universitetində müəllim, 2003-2007-ci ildə Baki Asiya Universitetində müəllim, 2007-ci ildən bu günə kimi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində müəllim vəzifəsində  işləyir.

Apardığı dərslər:

- Azərbaycanın iqtisadi və sosial coğrafiyası

- Əhali coğrafiyası

- Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası

- İstehsalın texniki iqtisadi əsasları

- Xəzərin iqtisadi coğrafiyası

Seçilmiş əsərləri:

1.İmişli rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı və ekoloji problemləri. Pedaqoji

Universitetin Xəbərləri, №5, Bakı, ADPU-2009.

2. Aran iqtisadi-coğrafi rayonunun təbii resurs potensialının iqtisadi cəhətdən qiymətləndirilməsi. Pedaqoji Universitetin Xəbərləri, №6, Bakı, ADPU-2010

3. İmişli inzibati rayonunda neft hasilatı sənayesinin inkişafı və ətraf mühitə təsirinin coğrafi problemləri. Pedaqoji Universitetin Xəbərləri, №4, ADPU-2014

4.Xəzər dənizinin təbii sərvətlərinə aid testlər. Metodik vəsait. ADPU-nun mətbəəsi Bakı-2015.

5. Dünya təsərrüfatının coğrafiyası. proqram. ADPU-nun mətbəəsi Bakı-2014.

6. Aran iqtisadi rayonunda kənd təsərrüfatının inkişafının əsas istiqamətləri. Coğrafiya və təbii resurslar. (coğrafiya cəmiyyətinin əsərləri). №2.(6).Bakı. 2017

7. Natural-Economik Faktors Exertinq İnfluence On The Formation Of Economic Structure İn The Aran Economic Region. Gənc Alimlərin əsərləri. №15. 2017.

8. Aran iqtisadi-coğrafi rayonunda sənayenin strukturunun formalaşmasına təsir edən təbii iqtisadi amillər. Torpaqşunaslıq və aqrokimya. №1-2. Bakı. 2018.

9. ПРИРОДНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЙОНЕ АРАН.str—167. Dərbənd şəhəri. Maxaçkala 2018

10.Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyasının əsasları. Dərs vəsaiti ADPU-nun mətbəəsi 192 səh. Bakı 2018.

11.Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası proqram.  ADPU- nun mətbəəsi 32 səh. Bakı 2018.

12. Kompleks çöl təcrübəsinə dair metodik tövsiyyə ADPU –nun mətbəəsi 32 səh. Bakı 2018.

13.TEACHERS’ PROBLEMS WITH THE USAGE OF METHODOLOGICAL AIDS.Gənc alimlərin əsərləri. № 16.Bakı. 2018.