шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Fakültələr

Cəfərov Allahverdi Qədir oğlu

Fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
ADPU-nun "Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası" kafedrasının dosenti
İş telefonu: +(99412) 493-77-03

Qısa bioqrafik məlumat

 • 1955-ci ildə Gədəbəy rayonunun Böyük Karamurad kəndində anadan olub.
 • 1973-ci ildə kənd orta məktəbini bitirib.
 • Evlidir. İki qızı, bir oğlu var.

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adı

 • Ali təhsillidir. 1973-cü ildə ADPU-nun Riyaziyyat fakültəsinə daxil olub.
 • 1977-ci ildə ADPU-nun Riyaziyyat fakültəsini bitirib.
 • 2005-ci ildə müdafiə edərək fizika-riyaziyyat elmlər namizədi elmi dərəcəsi adını alıb.

Əmək fəaliyyəti

 • 1977-1981. Kəlbəcər rayonunda riyaziyyat müəllimi və direktor
 • 1981. ADPU –da laborant
 • 1987. “Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası" kafedrasında  müəllim, baş müəllim
 • 2006. “Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası" kafedrasında dosent
 • 2011 –ci ildən ADPU –nun Riyaziyyat fakültəsində dekan müavini                      

Tədqiqat sahəsi

 • Riyaziyyatın  tədrisində ümumiləşdirmə.
 • Məsələ vasitəsilə təlim.

Seçilmiş əsərləri:

 1. A.Cəfərov, A.Quliyev, N.Nəsirov. Riyaziyyatdan test tapşırıqları, ADPU, Bakı, 1998.
 2. A.Cəfərov, A.Quliyev, A.İsayev və b. Riyaziyyatdan test çalışmaları, ADPU, Bakı, 2001.
 3. A.Cəfərov, A.Quliyev, N.Nəsirov və b. Riyaziyyatdan test çalışmaları, 2004.
 4. Ibtidai siniflərdə riyaziyyatdan inkişafetdirici çalışmalar. dərs vəsaiti ADPU,   2018, 20ç.v   A.Q.Cəfərov
 1. “Triqonometriya”   dərs vəsaiti ,   ADPU 2014, 18ç.v   A.Q.Cəfərov
 2. “Məktəbdə həndəsi və cəbri materialların qarşılıqlı əlaqəli təlimi”   məqalə, Qızlar Univerisiteti elmi əsər           N3 181-189   A.Q.Cəfərov