planlasdirma

Daxili nəzarət və ideoloji iş şöbəsi  Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Elmi Şurasının 13 sentyabr 2019-cu il  tarixli qərarı ilə  yaradılmışdır. 

 

Şöbənin əsasnaməsi

1. Ümumi müddəalar

1.1 Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin struktur bölməsi olan “  Daxili nəzarət və ideoloji iş” şöbəsi bu Əsasnamə ilə verilən səlahiyyətlər çərçivəsində fəaliyyət göstərir;

1.2 Şöbə universitetin tərkibində olan struktur bölməsidir;

1.3 Şöbə universitet rektorunun əmri ilə yaradıla və ləğv edilə bilər;

1.4 Şöbənin strukturunu və ştat vahidinin sayını rector müəyyən edir;

1.5 Şöbə əməkdaşları rektorun əmri ilə təyin edilir və ya işdən azad edilir;

1.6 Şöbə öz vəaliyyətini qanunçuluq, şəffaflıq və kollegiallıq prinsipləri əsasında qurur;

2. Fəaliyyət istiqamətləri;

a) Daxili nəzarət sahəsində şöbənin fəaliyyət istiqamətləri

  2.1. Daxili nəzarət tədbirlərinin aparılmasına vahid yanaşmanın təmin edilməsi;

2.2 Universitetin strukturlarında fəaliyyət istiqamətləri üzrə aşkar edilmiş nöqsanların baş vermə şəraitinin və səbəblərinin , mövcud hüquqi və praktiki problemlərin müəyyənləşdirilməsi, onların aradan qaldırılması və əməli metodiki köməkliyin gğstərilməsi;

2.3. Universitetin strukturları və ayrı-ayrı əməkdaşlarının fəaliyyətindəki nöqsanlar barədə daxil olan mənbəyi bəlli məlumatların düzgünlüyünün yoxlanılması və nəticələri üzrə müvafiq tədbirlərin görülməsi;

2.4. Universitetin strukturları və ayrı-ayrı  əməkdaşlarının fəaliyyəti və ya fəaliyyətsizliyi barədə şöbəyə əməkdaşlardan, dövlət və qeyri-dövlət orqanlarından, habelə universitetin digər strukturlarından daxil olmuş təqdimatlar, müraciətlər, ərizə və şikayətlər üzrə qanunvericiliyə uyğun  tədbirlərin görülməsini təmin etmək;

2.5. Rəhbərliyin göstərişi əsasında şöbəyə həvalə edilmiş tapşırıqların icrasını təmin etmək məqsədilə universitetin struktur bölməsində yoxlamaların keçirilməsi və xüsusi araşdırmaların aparılması;

2.6. Universitet rəhbərliyinin tapşırıq və göstərişlərinin, habelə, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş təşkilati-sərəncamverici sənədlərin  vaxtında və lazimi səviyyədə icra edilməsinə nəzarətin təşkili;

2.7. Universitetin professor-müəllim və inzibati heyətinin, normativ hüquqi aktların, təşkilati-sərancamverici sənədlərin tələblərinin pozulmasına dair məlumatların toplanması, dəyərləndirilməsi, uyğunsuzluqların  müəyyən edilməsi, icra intizamının pozulmasını doğuran səbəb və şəraitin aradan qaldırılması, eləcə də müvafiq intizam məsuliyyətinə cəlb olunmasına dair tədbirlər görmək;

2.8. Universitetin tələbə yataqxanasına kənar şəxslərin daxil  olmasının və tələbələrin müəyyən olunmuş, saatdan sonra binanı tərk etmələrinin qarşısını almaq məqsədilə yoxlamalar keçirmək;

b) İdeoloji iş sahəsində şöbənin əsas fəaliyyət istiqamətləri

2.9. Gənclərdə ölkəmizdə baş verən inzibati- siyasi, sosial hadisələrə, əldə olunan naliyyətlərə obyektiv münasibətin yaradılması;

2.10. Milli öznüdərk və milli iftixar  hissinin, milli düşüncə və milli təfəkkürün formalaşdırılması;

2.11. Milli-mənəvi dəyərlərin sağlam həyat tərzinin üstün tutulması ümumbəşəri və mutikultural dəyərlərə hörmət aşılanması;

2.12. Gənclərin cəmiyyətdə öz mövqeyini və məsuliyyətini dərk etməsi, intellectual səviyyəsinin yüksədilməsi istiqamətində tədbirlər həyata keçirmək;

2.13. Dövlətçilik ideologiyası əsasında tələbələrin vətəndaşlıq və vətənpərvərlik tərbiyəsinin daha da təkminləşdirilməsinin, sosial fəal şəxsiyyətin formalaşdırılmasının təşkili;

2.14. Gənclərə  ideya-siyasi və mənəvi-əxlaqi tərbiyənin aşılanması; 1.         Ümumi müddəalar

1.1 Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin struktur bölməsi olan “  Daxili nəzarət və ideoloji iş” şöbəsi bu Əsasnamə ilə verilən səlahiyyətlər çərçivəsində fəaliyyət göstərir;

1.2 Şöbə universitetin tərkibində olan struktur bölməsidir;

1.3 Şöbə universitet rektorunun əmri ilə yaradıla və ləğv edilə bilər;

1.4 Şöbənin strukturunu və ştat vahidinin sayını rector müəyyən edir;

1.5 Şöbə əməkdaşları rektorun əmri ilə təyin edilir və ya işdən azad edilir;

1.6 Şöbə öz vəaliyyətini qanunçuluq, şəffaflıq və kollegiallıq prinsipləri əsasında qurur;

2. Fəaliyyət istiqamətləri;

a) Daxili nəzarət sahəsində şöbənin fəaliyyət istiqamətləri

  2.1. Daxili nəzarət tədbirlərinin aparılmasına vahid yanaşmanın təmin edilməsi;

2.2 Universitetin strukturlarında fəaliyyət istiqamətləri üzrə aşkar edilmiş nöqsanların baş vermə şəraitinin və səbəblərinin , mövcud hüquqi və praktiki problemlərin müəyyənləşdirilməsi, onların aradan qaldırılması və əməli metodiki köməkliyin gğstərilməsi;

2.3. Universitetin strukturları və ayrı-ayrı əməkdaşlarının fəaliyyətindəki nöqsanlar barədə daxil olan mənbəyi bəlli məlumatların düzgünlüyünün yoxlanılması və nəticələri üzrə müvafiq tədbirlərin görülməsi;

2.4. Universitetin strukturları və ayrı-ayrı  əməkdaşlarının fəaliyyəti və ya fəaliyyətsizliyi barədə şöbəyə əməkdaşlardan, dövlət və qeyri-dövlət orqanlarından, habelə universitetin digər strukturlarından daxil olmuş təqdimatlar, müraciətlər, ərizə və şikayətlər üzrə qanunvericiliyə uyğun  tədbirlərin görülməsini təmin etmək;

2.5. Rəhbərliyin göstərişi əsasında şöbəyə həvalə edilmiş tapşırıqların icrasını təmin etmək məqsədilə universitetin struktur bölməsində yoxlamaların keçirilməsi və xüsusi araşdırmaların aparılması;

2.6. Universitet rəhbərliyinin tapşırıq və göstərişlərinin, habelə, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş təşkilati-sərəncamverici sənədlərin  vaxtında və lazimi səviyyədə icra edilməsinə nəzarətin təşkili;

2.7. Universitetin professor-müəllim və inzibati heyətinin, normativ hüquqi aktların, təşkilati-sərancamverici sənədlərin tələblərinin pozulmasına dair məlumatların toplanması, dəyərləndirilməsi, uyğunsuzluqların  müəyyən edilməsi, icra intizamının pozulmasını doğuran səbəb və şəraitin aradan qaldırılması, eləcə də müvafiq intizam məsuliyyətinə cəlb olunmasına dair tədbirlər görmək;

2.8. Universitetin tələbə yataqxanasına kənar şəxslərin daxil  olmasının və tələbələrin müəyyən olunmuş, saatdan sonra binanı tərk etmələrinin qarşısını almaq məqsədilə yoxlamalar keçirmək;

b) İdeoloji iş sahəsində şöbənin əsas fəaliyyət istiqamətləri

2.9. Gənclərdə ölkəmizdə baş verən inzibati-siyasi, sosial hadisələrə, əldə olunan naliyyətlərə obyektiv münasibətin yaradılması;

2.10. Milli öznüdərk və milli iftixar  hissinin, milli düşüncə və milli təfəkkürün formalaşdırılması;

2.11. Milli-mənəvi dəyərlərin sağlam həyat tərzinin üstün tutulması ümumbəşəri və mutikultural dəyərlərə hörmət aşılanması;

2.12. Gənclərin cəmiyyətdə öz mövqeyini və məsuliyyətini dərk etməsi, intellectual səviyyəsinin yüksədilməsi istiqamətində tədbirlər həyata keçirmək;

2.13. Dövlətçilik ideologiyası əsasında tələbələrin vətəndaşlıq və vətənpərvərlik tərbiyəsinin daha da təkminləşdirilməsinin, sosial fəal şəxsiyyətin formalaşdırılmasının təşkili;

2.14. Gənclərə ideya-siyasi və mənəvi-əxlaqi tərbiyənin aşılanması;

Strukturun yerləşdiyi inzibati bina: Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti (Səbail korpusu)

Otaq nömrəsi: 217a

No Ad ,Soyad, ata adı Vəzifə
1
Günel Həsənova Zeynalabdin Şöbə müdiri
2
Nərgiz Mirzəyeva Qalib Mütəxəssis
3
Nazim Hüseynov Müzəffər Mütəxəssis
4
Sevinc Eynullayeva İsa Mütəxəssis
5
Ceyhun Hüseynov Əşrəf Mütəxəssis
6
Şamiq Cəfərzadə Şöhlət Mütəxəssis
7
Nazir Nağıyev Zakir Nəzarətçi
8
İlahə Abasova Sahib Nəzarətçi
9
Rəvanə Namazova Seyran Nəzarətçi

ÜNVAN MƏLUMATLARI

Üzeyir Hacıbəyli, 68, Bakı,
Səbail, AZ1000

XƏBƏRLƏRƏ ABUNƏ OLUN

E-poçt ünvanınızı daxil etməklə məlumat əldə edin

Search