daxilinezaret

Haqqında
Əlaqə
Əməkdaşları

Elmi şuranın qərarı ilə 13.09.2019-cu il tarixində yaranmışdır.

1. Ümumi müddəalar

1.1 Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin struktur bölməsi olan “  Daxili nəzarət və ideoloji iş” şöbəsi bu Əsasnamə ilə verilən səlahiyyətlər çərçivəsində fəaliyyət göstərir;

1.2 Şöbə universitetin tərkibində olan struktur bölməsidir;

1.3 Şöbə universitet rektorunun əmri ilə yaradıla və ləğv edilə bilər;

1.4 Şöbənin strukturunu və ştat vahidinin sayını rector müəyyən edir;

1.5 Şöbə əməkdaşları rektorun əmri ilə təyin edilir və ya işdən azad edilir;

1.6 Şöbə öz vəaliyyətini qanunçuluq, şəffaflıq və kollegiallıq prinsipləri əsasında qurur;

2. Fəaliyyət istiqamətləri;

a) Daxili nəzarət sahəsində şöbənin fəaliyyət istiqamətləri

  2.1. Daxili nəzarət tədbirlərinin aparılmasına vahid yanaşmanın təmin edilməsi;

2.2 Universitetin strukturlarında fəaliyyət istiqamətləri üzrə aşkar edilmiş nöqsanların baş vermə şəraitinin və səbəblərinin , mövcud hüquqi və praktiki problemlərin müəyyənləşdirilməsi, onların aradan qaldırılması və əməli metodiki köməkliyin gğstərilməsi;

2.3. Universitetin strukturları və ayrı-ayrı əməkdaşlarının fəaliyyətindəki nöqsanlar barədə daxil olan mənbəyi bəlli məlumatların düzgünlüyünün yoxlanılması və nəticələri üzrə müvafiq tədbirlərin görülməsi;

2.4. Universitetin strukturları və ayrı-ayrı  əməkdaşlarının fəaliyyəti və ya fəaliyyətsizliyi barədə şöbəyə əməkdaşlardan, dövlət və qeyri-dövlət orqanlarından, habelə universitetin digər strukturlarından daxil olmuş təqdimatlar, müraciətlər, ərizə və şikayətlər üzrə qanunvericiliyə uyğun  tədbirlərin görülməsini təmin etmək;

2.5. Rəhbərliyin göstərişi əsasında şöbəyə həvalə edilmiş tapşırıqların icrasını təmin etmək məqsədilə universitetin struktur bölməsində yoxlamaların keçirilməsi və xüsusi araşdırmaların aparılması;

2.6. Universitet rəhbərliyinin tapşırıq və göstərişlərinin, habelə, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş təşkilati-sərəncamverici sənədlərin  vaxtında və lazimi səviyyədə icra edilməsinə nəzarətin təşkili;

2.7. Universitetin professor-müəllim və inzibati heyətinin, normativ hüquqi aktların, təşkilati-sərancamverici sənədlərin tələblərinin pozulmasına dair məlumatların toplanması, dəyərləndirilməsi, uyğunsuzluqların  müəyyən edilməsi, icra intizamının pozulmasını doğuran səbəb və şəraitin aradan qaldırılması, eləcə də müvafiq intizam məsuliyyətinə cəlb olunmasına dair tədbirlər görmək;

2.8. Universitetin tələbə yataqxanasına kənar şəxslərin daxil  olmasının və tələbələrin müəyyən olunmuş, saatdan sonra binanı tərk etmələrinin qarşısını almaq məqsədilə yoxlamalar keçirmək;

b) İdeoloji iş sahəsində şöbənin əsas fəaliyyət istiqamətləri

2.9. Gənclərdə ölkəmizdə baş verən inzibati- siyasi, sosial hadisələrə, əldə olunan naliyyətlərə obyektiv münasibətin yaradılması;

2.10. Milli öznüdərk və milli iftixar  hissinin, milli düşüncə və milli təfəkkürün formalaşdırılması;

2.11. Milli-mənəvi dəyərlərin sağlam həyat tərzinin üstün tutulması ümumbəşəri və mutikultural dəyərlərə hörmət aşılanması;

2.12. Gənclərin cəmiyyətdə öz mövqeyini və məsuliyyətini dərk etməsi, intellectual səviyyəsinin yüksədilməsi istiqamətində tədbirlər həyata keçirmək;

2.13. Dövlətçilik ideologiyası əsasında tələbələrin vətəndaşlıq və vətənpərvərlik tərbiyəsinin daha da təkminləşdirilməsinin, sosial fəal şəxsiyyətin formalaşdırılmasının təşkili;

2.14. Gənclərə  ideya-siyasi və mənəvi-əxlaqi tərbiyənin aşılanması; 1.         Ümumi müddəalar

1.1 Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin struktur bölməsi olan “  Daxili nəzarət və ideoloji iş” şöbəsi bu Əsasnamə ilə verilən səlahiyyətlər çərçivəsində fəaliyyət göstərir;

1.2 Şöbə universitetin tərkibində olan struktur bölməsidir;

1.3 Şöbə universitet rektorunun əmri ilə yaradıla və ləğv edilə bilər;

1.4 Şöbənin strukturunu və ştat vahidinin sayını rector müəyyən edir;

1.5 Şöbə əməkdaşları rektorun əmri ilə təyin edilir və ya işdən azad edilir;

1.6 Şöbə öz vəaliyyətini qanunçuluq, şəffaflıq və kollegiallıq prinsipləri əsasında qurur;

2. Fəaliyyət istiqamətləri;

a) Daxili nəzarət sahəsində şöbənin fəaliyyət istiqamətləri

  2.1. Daxili nəzarət tədbirlərinin aparılmasına vahid yanaşmanın təmin edilməsi;

2.2 Universitetin strukturlarında fəaliyyət istiqamətləri üzrə aşkar edilmiş nöqsanların baş vermə şəraitinin və səbəblərinin , mövcud hüquqi və praktiki problemlərin müəyyənləşdirilməsi, onların aradan qaldırılması və əməli metodiki köməkliyin gğstərilməsi;

2.3. Universitetin strukturları və ayrı-ayrı əməkdaşlarının fəaliyyətindəki nöqsanlar barədə daxil olan mənbəyi bəlli məlumatların düzgünlüyünün yoxlanılması və nəticələri üzrə müvafiq tədbirlərin görülməsi;

2.4. Universitetin strukturları və ayrı-ayrı  əməkdaşlarının fəaliyyəti və ya fəaliyyətsizliyi barədə şöbəyə əməkdaşlardan, dövlət və qeyri-dövlət orqanlarından, habelə universitetin digər strukturlarından daxil olmuş təqdimatlar, müraciətlər, ərizə və şikayətlər üzrə qanunvericiliyə uyğun  tədbirlərin görülməsini təmin etmək;

2.5. Rəhbərliyin göstərişi əsasında şöbəyə həvalə edilmiş tapşırıqların icrasını təmin etmək məqsədilə universitetin struktur bölməsində yoxlamaların keçirilməsi və xüsusi araşdırmaların aparılması;

2.6. Universitet rəhbərliyinin tapşırıq və göstərişlərinin, habelə, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş təşkilati-sərəncamverici sənədlərin  vaxtında və lazimi səviyyədə icra edilməsinə nəzarətin təşkili;

2.7. Universitetin professor-müəllim və inzibati heyətinin, normativ hüquqi aktların, təşkilati-sərancamverici sənədlərin tələblərinin pozulmasına dair məlumatların toplanması, dəyərləndirilməsi, uyğunsuzluqların  müəyyən edilməsi, icra intizamının pozulmasını doğuran səbəb və şəraitin aradan qaldırılması, eləcə də müvafiq intizam məsuliyyətinə cəlb olunmasına dair tədbirlər görmək;

2.8. Universitetin tələbə yataqxanasına kənar şəxslərin daxil  olmasının və tələbələrin müəyyən olunmuş, saatdan sonra binanı tərk etmələrinin qarşısını almaq məqsədilə yoxlamalar keçirmək;

b) İdeoloji iş sahəsində şöbənin əsas fəaliyyət istiqamətləri

2.9. Gənclərdə ölkəmizdə baş verən inzibati-siyasi, sosial hadisələrə, əldə olunan naliyyətlərə obyektiv münasibətin yaradılması;

2.10. Milli öznüdərk və milli iftixar  hissinin, milli düşüncə və milli təfəkkürün formalaşdırılması;

2.11. Milli-mənəvi dəyərlərin sağlam həyat tərzinin üstün tutulması ümumbəşəri və mutikultural dəyərlərə hörmət aşılanması;

2.12. Gənclərin cəmiyyətdə öz mövqeyini və məsuliyyətini dərk etməsi, intellectual səviyyəsinin yüksədilməsi istiqamətində tədbirlər həyata keçirmək;

2.13. Dövlətçilik ideologiyası əsasında tələbələrin vətəndaşlıq və vətənpərvərlik tərbiyəsinin daha da təkminləşdirilməsinin, sosial fəal şəxsiyyətin formalaşdırılmasının təşkili;

2.14. Gənclərə ideya-siyasi və mənəvi-əxlaqi tərbiyənin aşılanması;

Sturukturun yerləşdiyi inzibati bina: Azərbaycan Dövlət Pedaqoji  Universitetinin əsas binası

Otaq nömrəsi: № 218

N

Ad, Soyad, Ata adı

Vəzifə

1.     

Bağırov Ruslan Məsim

müdir

2.     

Hüseynov  Ceyhun  Əşrəf

Nəzarətçi

3.     

Hüseynov Nazim Müzəffər

Nəzarətçi

4.     

Nağıyev Nazir Zakir oğlu 

Nəzarətçi

5.     

Eynullayeva Sevinc İsa qızı

Nəzarətçi

6.     

Cəfərzadə Şamiq Şöhrət qızı

Nəzarətçi

7.    .

Abbasova İlahə Sahib qızı

Nəzarətçi

 

Ünvan məlumatları

Üzeyir Hacıbəyli, 68, Bakı, Səbail, AZ1000

Şəbəkəmiz

Kollec və filiallarımız ilə tanış olun

Xəbərlərə abunə olun

E-poçt ünvanınızı daxil etməklə məlumat əldə edin