adpu_1156x751.jpg

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində nəşr edilən 6 adda dövri-elmi jurnal Azərbaycan Respublikasında məqalələrin dərc olunmasi tövsiyə edilən dövri-elmi nəşrlərin (müxtəlif elm sahələri üzrə) siyahısına daxildir. Həmçinin Azərbaycanda və xaricdə fəaliyyət göstərən ali təhsil müəssisələrində və elmi-tədqiqat institutlarında təhsil alan magistrantların fizika-riyaziyyat və texnika elmləri, təbiət elmləri, humanitar və ictimai elmlər, pedaqoji-psixoloji elmlər sahələrində aktual elmi tədqiqat işlərinin nəticələrini əks etdirən məqalələr isə MAGİSTRANT dövri-elmi jurnalında nəşr edilir. Dövri-elmi nəşrlər Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində dövlət qeydiyyatına alınmışdır. Dövri-elmi jurnallar ADPU-nun elmi fəaliyyət istiqamətinə, yüksəkixtisaslı elmi kadr potensialına, mövcud elmi infrastrukturuna, elmi tədqiqat və mütəxəssis hazırlığı istiqamətinə uyğun olaraq hazırlanır. Jurnala təqdim olunan məqalələr rəyçilərin gizli rəyi əsasında (müsbət olduğu təqdirdə) redaksiya heyətinin qərarı ilə çapa tövsiyə olunur. Dövri-elmi jurnallarda məqalələrin tərtibi ilə bağlı Azərbaycan və ingilis dillərində yazı qaydaları verilir. Elmi məqalələrdə elm sahəsinin və məqalənin xarakterinə uyğun olaraq müəllifin (yaxud müəlliflərin) elmi nəticəsi, işin elmi yeniliyi, tətbiqi əhəmiyyəti və s. öz əksini tapır.

“Pedaqoji Universitetin Xəbərləri” Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası
“Pedaqoji Universitetin Xəbərləri” Humanitar, ictimai və pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası
“Tarix, insan və cəmiyyət” elmi-nəzəri və elmi-metodik jurnal
“Musiqi elmi, mədəniyyəti və təhsilinin aktual problemləri”
“MAGİSTRANT” dövri-elmi jurnal
 

1921-Cİ İLDƏN TƏHSİLİMİZİN KEŞİYİNDƏ...

Müəllimlik şərəfli peşədir.

ÜNVAN MƏLUMATLARI

Üzeyir Hacıbəyli, 68, Bakı,
Səbail, AZ1000

XƏBƏRLƏRƏ ABUNƏ OLUN

E-poçt ünvanınızı daxil etməklə məlumat əldə edin

Search