normativ_ezgifcom-gif-maker_9.webp

TƏHSİLƏ DAİR NORMATİV HÜQUQİ AKTLAR

 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ KONSTİTUSİYASI

 Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

 Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası.

 Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyasının həyata keçirilməsi ilə bağlı Fəaliyyət Planı.

 Azərbaycan Respublikasının ömürboyu təhsil üzrə Milli Kvalifikasiyalar Çərçivəsi

 Azərbaycan Respublikasında fasiləsiz pedaqoji təhsil və müəllim hazırlığının Konsepsiya və Strategiyası

 Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Nizamnaməsi

 Ali təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramı

 Bakalavriat təhsilinin məzmunu və təşkili Qaydaları

 Magistratura təhsilinin məzmunu, təşkili və "magistr" dərəcələrinin verilməsi qaydaları

 Keyfiyyət siyasəti

 Doktoranturaların yaradılması və doktoranturaya qəbul Qaydaları

 Doktoranturaların yaradılması və qəbul Qaydalarında dəyişiklik

 Xaricde doktoranturada təhsil alacaq vətəndaşların seçim Qaydaları

 Xaricde doktorantura təhsilinin maliyyələşdirilməsi Qaydaları

 Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali) tibb təhsilindəvə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsindəkredit sistemi ilə tədrisin təşkili Qaydaları.

 Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində təhsilalanların köçürülməsi, xaric edilməsi, bərpa olunması və akademik məzuniyyət götürülməsinə dair Qaydalar.

 Təhsil sahəsinə aid olan qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarif‐İxtisas Sorğu Kitabçası.

 Doktorantlara, ali təhsil, orta ixtisas və ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinin tələbələrinə və şagirdlərinə təqaüdlərin təyin olunması və ödənilməsi Qaydası.

 Ali təhsil müəssisələrində kafedra müdiri, dekan və dekan müavini vəzifələrinin tutulması Qaydaları.

 Ali təhsil müəssisələrində kafedra müdiri, professor-müəllim vəzifələrinin tutulması qaydaları haqqında Əsasnamə.

 Kredit sistemi ilə təhsil alan tələbələrin biliyinin qiymətləndirilməsi haqqın da Əsasnamə

 Ali məktəbin bakalavr pilləsində buraxılış işlərinin hazırlanması Qaydaları.

 Magistrlik dissertasiyasının hazırlanması, təqdim olunması və müdafiəsi qaydaları haqqında Əsasnamə.

 Dissertasiyaların tərtibi Qaydaları (Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası Rəyasət Heyətinin 19 sentyabr 2003-cü il tarixli (protokol №12) və 06 iyun 2004-cü il tarixli (protokol №11) qərarları ilə edilmiş dəyişikliklərlə).

 Əlavə təhsilin məzmunu, təşkili və əlavə təhsilin hər hansı istiqaməti üzrə təhsil almış şəxslərə müvafiq sənədin verilməsi qaydası

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının xarici ölkələrdə, əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasında təhsil alması Qaydaları

 Azərbaycan Respublikasinin Miqrasiya Məcəlləsi

 STRATEJİ İNKİŞAF PLANI

 

1921-Cİ İLDƏN TƏHSİLİMİZİN KEŞİYİNDƏ...

Müəllimlik şərəfli peşədir.

Ünvan məlumatları

Üzeyir Hacıbəyli, 68, Bakı,
Səbail, AZ1000

Şəbəkəmiz

Kollec və filiallarımız ilə tanış olun

Xəbərlərə abunə olun

E-poçt ünvanınızı daxil etməklə məlumat əldə edin