Pərvanə İldırım qızı İmanovanın dissertasiya işinin müdafiəsi

29 dekabr 2024-cü il  tarixdə saat 14-00 da ADPU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən FD 2.15 Dissertasiya şurasının iclasında  Pərvanə İldırım qızı İmanovanın  “Pedaqoji ünsiyyət məktəbəqədər yaşlı uşaqların şəxsiyyətinin formalaşmasının mühüm amili kimi” mövzusunda  5804.01-Ümumi pedaqogika,pedaqogikanın və təhsilin tarixi ixtisasında  fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ajU-3ujJulcexEvnn_Asa6SSD8gMS4PDztv0Oon24sXU1%40thread.tacv2/1706011244483?context=%7b%22Tid%22%3a%22818d69b2-d039-4cca-94b3-b41e381cbee6%22%2c%22Oid%22%3a%22e8da80d0-a32c-4797-9ec0-cade7e99b500%22%7d 

ÜNVAN MƏLUMATLARI

Üzeyir Hacıbəyli, 68, Bakı,
Səbail, AZ1000

XƏBƏRLƏRƏ ABUNƏ OLUN

E-poçt ünvanınızı daxil etməklə məlumat əldə edin

Search