Zeynalova İlhamə Zakir qızının dissertasiya işinin müdafiəsi!

16 sentyabr 2022-ci il tarixdə saat 12-00 da ADPU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən FD 2.15 Dissertasiya şurasının iclasında  Zeynalova  İlhamə  Zakir  qızının “Ümumtəhsil məktəblərinin ibtidai siniflərində riyaziyyatdan məntiqi məsələlər mənimsə keyfiyyətinin artıran vasitə kimi” mövzusunda 5801.01 –Təlim və tərbiyəninnəzəriyyəsi və metodikası (riyaziyyatın tədrisi metodikası) ixtisasında fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.

ADPU, Kiçik zal

Ünvan: Bakı ş., Üzeyir Hacıbəylı küçəsi, 68

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTI4ODI1MTItZDIwYi00MjI3LWFiZjItZjdjNjcyNWU5N2Iw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22818d69b2-d039-4cca-94b3-b41e381cbee6%22%2c%22Oid%22%3a%229b9feef1-66ad-4e98-af5d-460939d886bc%22%7d

ÜNVAN MƏLUMATLARI

Üzeyir Hacıbəyli, 68, Bakı,
Səbail, AZ1000

XƏBƏRLƏRƏ ABUNƏ OLUN

E-poçt ünvanınızı daxil etməklə məlumat əldə edin

Search