Şirinova Kifayət Fikrət qızının dissertasiya işinin müdafiəsi!

30 sentyabr 2022-ci il tarixdə saat 14-00 da ADPU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən FD 2.15 Dissertasiya şurasının iclasında Şirinova Kifayət  Fikrət   qızının “Modelləşdirmə elementləri riyaziyyat təliminin səmərəliliyini artıran vasitə kimi (V-VI siniflər üzrə)  ” mövzusunda 5801.01 –Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (riyaziyyatın tədrisi metodikası) ixtisasında fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2I1MTI3NjItOTRiNC00NjE2LTg2NzMtODNiM2FkNzhiMGM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22818d69b2-d039-4cca-94b3-b41e381cbee6%22%2c%22Oid%22%3a%229b9feef1-66ad-4e98-af5d-460939d886bc%22%7d

ADPU, Kiçik zal

ÜNVAN MƏLUMATLARI

Üzeyir Hacıbəyli, 68, Bakı,
Səbail, AZ1000

XƏBƏRLƏRƏ ABUNƏ OLUN

E-poçt ünvanınızı daxil etməklə məlumat əldə edin

Search