Abbasov Ziyafət Sabir oğlunun dissertasiya işinin müdafiəsi!

31 oktyabr 2022-ci il tarixdə saat 12-00 da ADPU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən FD 2.15 Dissertasiya şurasının iclasında Abbasov Ziyafət Sabir oğlunun “Ümumtəhsil məktəblərində kimyanın tədrisi zamanı kimyəvi rabitə saylarının riyazi hesablanmasının tətbiqi yolları” mövzusunda 5801.01 –Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (kimyanın tədrisi metodikası) ixtisasında fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmE4Mjc5NDItY2E1NS00OGEzLWJmNzUtYTBkNjQ4ZTNhMzYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22818d69b2-d039-4cca-94b3-b41e381cbee6%22%2c%22Oid%22%3a%22d4fb9866-e009-413e-a598-16bcb2bb141e%22%7d

ÜNVAN MƏLUMATLARI

Üzeyir Hacıbəyli, 68, Bakı,
Səbail, AZ1000

XƏBƏRLƏRƏ ABUNƏ OLUN

E-poçt ünvanınızı daxil etməklə məlumat əldə edin

Search