Tağıyev Romik Adil oğlunun dissertasiya işinin müdafiəsi!

31 oktyabr 2022-ci il tarixdə saat 14-00 da ADPU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən FD 2.15 Dissertasiya şurasının iclasında Tağıyev Romik Adil oğlunun”Ümumtəhsilin VI-IX siniflərdə fizikanın tədrisində sinergetik yanaşmadan istifadənin elmi əsasları” mövzusunda 5801.01 –Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (fizikanın tədrisi metodikası) ixtisasında fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmE4Mjc5NDItY2E1NS00OGEzLWJmNzUtYTBkNjQ4ZTNhMzYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22818d69b2-d039-4cca-94b3-b41e381cbee6%22%2c%22Oid%22%3a%22d4fb9866-e009-413e-a598-16bcb2bb141e%22%7d

ÜNVAN MƏLUMATLARI

Üzeyir Hacıbəyli, 68, Bakı,
Səbail, AZ1000

XƏBƏRLƏRƏ ABUNƏ OLUN

E-poçt ünvanınızı daxil etməklə məlumat əldə edin

Search