Mübariz Xasay oğlu Əsədovun dissertasiya işinin müdafiəsi

29 noyabr 2022-ci il tarixdə saat 1400-da ADPU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən BED 2.15/1 Birdəfəlik Dissertasiya şurasının iclasında fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru,dosent Mübariz Xasay oğlu Əsədovun “Orta məktəbin riyaziyyat kursunda məsələ həlli təliminin nəzəri və metodik problemləri(V-IX siniflər üçün) mövzusunda 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (Riyaziyyatın tədrisi metodikası) ixtisasında elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.
ADPU Kiçik zal

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzZlZmE0ZmQtYTRjOC00MjIzLWIxNGEtYzc1NmZhMDU2OTEw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22818d69b2-d039-4cca-94b3-b41e381cbee6%22%2c%22Oid%22%3a%22d4fb9866-e009-413e-a598-16bcb2bb141e%22%7d

 

ÜNVAN MƏLUMATLARI

Üzeyir Hacıbəyli, 68, Bakı,
Səbail, AZ1000

XƏBƏRLƏRƏ ABUNƏ OLUN

E-poçt ünvanınızı daxil etməklə məlumat əldə edin

Search