Kitabxana İnformasiya Mərkəzi

Haqqında
Əlaqə
Əməkdaşları

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti mürəkkəb və şərəfli bir yol keçmiş, respublikamızda maarifin, elmin, milli mədəniyyətin təşəkkülü, təkamülü və hərtərəfli inkişafı sahəsində xüsusi xidmətlər göstərmişdir.  26 Avqust 1921 -ci ildə Azərbaycan Xalq Komissarları Sovetinin sədri Nəriman Nərimanovun “Ali Pedaqoji Kişi İnstitutunun təşkili haqqında” dekreti əsasında təşkil edilən Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin 2021-ci ildə 100 yaşı tamam oldu. Pedaqoji Universitet fəaliyyət göstərdiyi illər ərzində 160 mindən artıq yüksək ixtisaslı müəllim kadrları hazırlamışdır. Universitet yarandığı gündən kitabxana da yaranmışdır. İlk dövrlərdə kitabxana fondu müəllimlərin mühazirə mətnləri hesabına formalaşırdısa, hazırda kitabxananın fondunda təxminən 750 000 nüsxə çap məhsulu mühafizə olunur. Mərkəzin fondu kitab, kitabçalar, elmlər doktoru dissertasiyaları, fəlsəfə doktoru dissertasiyaları, magistr dissertasıyaları, avtoreferatlar, dövri-elmi nəşrlər, xaricdə nəşr olunmuş jurnallar və bir çox çap məhsulları ilə zəngindir. Eyni zamanda fondda Azərbaycan, rus, ingilis, fransız, alman, ərəb, fars, türk dillərində ədəbiyyatlar mövcuddur. Kitabxana fondunun zənginliyinə, oxucu sayına, nadir və qiymətli kitablara görə respublika ali məktəb kitabxanaları arasında öncüllərdəndir.

M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının “Azərbaycanın kitab abidələri” elektron nəşrində Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Kitabxana-İnformasiya Mərkəzində mühafizə olunan 116 adda nadir və qiymətli kitab qeydiyyata alınmışdır.

Ümummilli lider H.Əliyev kitabxanaları “xalq, millət üçün müqəddəs bir yer, mənəviyyat, zəka mənbəyi” adlandırmışdır. Kitaba və kitabxanaya böyük qiymət verən ümummilli lider özü də bir çox dünya başçısına müyəssər olmayan qiymətli, çoxcildli kitabların müəllifi kimi tanınmışdır. H.Əliyevin təşəbbüsü ilə respublikamızda mədəniyyətin ayrı-ayrı sahələri haqqında qanunlar qəbul edilmişdir.

1999-cu ildə “Kitabxana işi haqqında”Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul edilmişdir. Əsası ümummilli lider H.Əliyev tərəfindən qoyulmuş kitabxana siyasətini son illərdə respublikamızın Prezidenti İlham Əliyev böyük məhəraətlə həyata keçirir.
20 aprel 2007-ci ildə Prezidentin imzaladığı “Azərbaycanda Kitabxanaların fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması haqqında” sərəncamı bir daha sübut edir ki, İlham Əliyev ulu öndər Heydər Əliyevin bütün sahələrdə olduğu kimi kitabxana işi sahəsində də apardığı siyasətin layiqli davamçısıdır.

ADPU -nun Elmi Şurasının 26 oktyabr 2016-cı il tarixli qərarı ilə Universitetin Kitabxana- İnformasiya Mərkəzinin Əsasnaməsi təstiq edilmişdir.Kitabxana İnformasiya Mərkəzi hazırda 27 əməkdaş olmaqla “Oxuculara xidmət ” , “Komplektləşdirmə və kitabişləmə” ,”Biblioqrafiya və İnformasiya”, “Elektron resurs və elektron kataloqun təşkili” şöbələri ilə oxuculara xidmət edir.

Hal-hazırda kitabxananın fondu 748.147 nüsxə ədəbiyyat təşkil edir. Bunlardan 683.692 nüsxə kitab və kitabçalar, 3240 jurnal, 1192 dissertasiyalar, 17.587 avtoreferatlar, 4799 magistr dissertasiyalar təşkil edir.

Kitabxananın fondunda hal-hazırda kiril əlifbası ilə 640 adda 47360 nüsxə dərslik və dərs vəsaiti, latın əlifbası ilə fondun sayı  9451 adda 62712 nüsxə təşkil edir. Bunlardan 24850 nüsxə dərslik və dərs vəsaitləridir.

Kitabxana-İnformasiya Mərkəzinə mütəmadi olaraq daxil olan ADPU -nun nəşrlərindən “Pedaqoji Universitetin Xəbərləri” jurnalının “Riyaziyyat və təbiət elmləri “ seriyası, “Hümanitar , ictimai və pedaqoji-psixoloji elmlər” seriyası, “Tarix ,insan və cəmiyyət” elmi-nəzəri və elmi-metodik jurnalı, “Musiqi elmi,mədəniyyət və təhsilin aktual problemləri” jurnalı ,“Təhsildə İKT”, "Magistrant" dövri-elmi jurnal, “Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi” elmi-nəzəri və metodik məcmuə, “Linqvistika problemləri” beynəlxalq elmi jurnalı və s. jurnallar professor-müəllim heyətinin daim müraciət etdiyi resurslardır.

4 oktyabr 2021-ci il tarixdə Mərkəzin 6 saylı xidmət bölməsi Təhsil İnstitutunun Təlim-Tədris Mərkəzində Azərbaycan Respublikasının Təhsil naziri cənab Emin Əmrullayevin təşəbbüsü və universitet rəhbərliyinin iştirakı ilə ADPU-nun SABAH magistratura proqramı və Corc Vaşinqton Universiteti ilə ikili diplom proqramı çərçivəsində fəaliyyətə başlamışdır.

2021-ci ildə əsas tədris binasında olan Kitabxana-İnformasiya Mərkəzi, Təhsil Nazirliyinin və universitet rəhbərliyinin təşəbbüsü, BP şirkətinin maliyyə dəstəyi ilə yüksək səviyyədə təmir olunmuşdur. Bununla bağlı qabaqcıl texnologiyaların tətbiq olunması, həmçinin kitabxananın rəqəmsallaşması prosesi həyata keçirilmişdır. Mərkəzdə  Avtomatlaşdırılmış Kitabxana İnformasiya Sistemi (AKİS) tətbiq olunacaqdır. Tətbiq olunmuş proqram(RUSLAN-NEO) təminatı vasitəsi ilə kitabxananın bütün fonduna nəzarət etmək imkanı yaranacaq və bütün iş strukturu elektron baza ilə idarə olunacaqdır. Həmçinin fondda qeydiyyata alınmış hər hansı bir vəsait ilə bağlı bütün məlumatların əldə olunması, elektron kitabxanaya giriş, oxucuların qeydə alınması, komplektləşdirmə, kitabişləmə, elektron kataloq, işçilərin iş təyinatı, kitabxana xərclərinin hesablanması tamamilə elektron baza ilə idarə olunacaq. Əlavə olaraq proqram təminatı, universitetin tələbə qeydiyyat bazası ilə inteqrasiya olunmuşdur.

Layihəyə uyğun olaraq fondda olan vəsaitlərin çiplənməsi və çipləşdirilmiş vəsaitlərin əl terminalları vasitəsilə yaradılmış proqram təminatına daxil edilməsi, çiplərin oxunması üçün binanın giriş və çıxışına xüsusi qapıların quraşdırılması, kitabların təhvil-təslim zamanı çiplərin oxudulması üçün masaüstü terminalların quraşdırılması, həmçinin qeydiyyat bölməsinə yaxınlaşmadan vəsaitlərin təhvil verilməsi üçün xüsusi terminalın quraşdırılması iş proseslərini daha operativ şəkildə həyata keçirilməsinə, istifadəçilərin elektron kitabxanadan daha rahat şəkildə istifadə etmələrinə imkan verəcəkdir.

2019-cu ildən Kitabxana-İnformasiya Mərkəzinin rəsmi internet səhifəsi fəaliyyət göstərir.

Kitabxana-İnformasiya Mərkəzi 5 tədris binasında 6 xidmət şöbəsi və 5 oxu zalı ilə oxuculara xidmət edir.

Yaz və qış imtahan sessiyası müddətində Kitabxana İnformasiya Mərkəzi saat 8.30-21.00-dək, şənbə günü 09:00-15:00–dək oxuculara xidmət edir.

Elektron resurs və elektron kataloqun təşkili şöbəsi

Müasir dövrdə kitabxanaların üzərinə informasiya sənayesinin inkişaf prosesinə birmənalı şəkildə təsir və inteqrasiya edərək ənənəvi məlumat məhsulları ilə bərabər avtomatlaşdırılmış kitabxana-informasiya sistemlərinin tətbiqindən bəhrələnib müasir məzmunlu məlumatların əldə edilməsi, qorunması və ötürülməsi kimi vəzifələr düşür.

Kitabxana işinin keçmiş ənənələri müasir üsullarla bu gün də davam etdirilməlidir. Lakin müasir dövrün tələblərinə uyğun olaraq kitabxanalarda elektron kataloqun, elektron kitabxananın təşkili, məlumat bazalarının yaradılması, oxuculara yeni virtual xidmətin təqdim edilməsi kitabxanaların qarşısında duran prioritet məsələlərdəndir.

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin rəhbərliyi bu prioritet məsələləri nəzərə alaraq 2021 –ci ildə Təhsil Nazirliyinin və universitet rəhbərliyinin təşəbbüsü, BP şirkətinin maliyyə dəstəyi ilə əsas tədris binasında olan Kitabxana-İnformasiya Mərkəzinin yüksək səviyyədə təmir olunması ilə yanaşı qabaqcıl texnologiyaların tətbiq olunması, həmçinin kitabxananın rəqəmsallaşması prosesi həyata keçirilmişdır. Mərkəzdə  Avtomatlaşdırılmış Kitabxana İnformasiya Sistemi (AKİS) tətbiq olunacaqdır. Tətbiq olunmuş proqram(RUSLAN-NEO) təminatı vasitəsi ilə kitabxananın bütün fonduna nəzarət etmək imkanı yaranacaq və bütün iş strukturu elektron baza ilə idarə olunacaqdır. Həmçinin fondda qeydiyyata alınmış hər hansı bir vəsait ilə bağlı bütün məlumatların əldə olunması, elektron kitabxanaya giriş, oxucuların qeydə alınması, komplektləşdirmə, kitabişləmə, elektron kataloq, işçilərin iş təyinatı, kitabxana xərclərinin hesablanması tamamilə elektron baza ilə idarə olunacaq. Əlavə olaraq proqram təminatı, universitetin tələbə qeydiyyat bazası ilə inteqrasiya olunmuşdur.

Layihəyə uyğun olaraq fondda olan vəsaitlərin çiplənməsi və çipləşdirilmiş vəsaitlərin əl terminalları vasitəsilə yaradılmış proqram təminatına daxil edilməsi, çiplərin oxunması üçün binanın giriş və çıxışına xüsusi qapıların quraşdırılması, kitabların təhvil-təslim zamanı çiplərin oxudulması üçün masaüstü terminalların quraşdırılması, həmçinin qeydiyyat bölməsinə yaxınlaşmadan vəsaitlərin təhvil verilməsi üçün xüsusi terminalın quraşdırılması iş proseslərini daha operativ şəkildə həyata keçirilməsinə, istifadəçilərin elektron kitabxanadan daha rahat şəkildə istifadə etmələrinə imkan verəcəkdir.

2012 ci ildən ADPU-nun Kitabxana-İnformasiya Mərkəzidə Rusiya Federasiyasının ELNİT Assosiasiyasının İRBİS-64 AKİS-Kitabxana İnformasiya Sistemi ilə oxuculara xidmət göstərir. İRBİS-64 AKİS-Kitabxana İnformasiya Sistemi fondun komplektləşdirilməsindən tutmuş, kitab verilişinədək bütün kitabxana proseslərinin avtomatlaşdırılmasını təmin edir. Bundan əlavə,hər bir internet istifadəçisi kitabxananın Web səhifəsi vasitəsilə onun elektron kataloqundan və digər elektron resurslarından istifadə edə bilər.

İRBİS-64 AKİS-dünyanın 20-yə yaxın ölkəsində 1500-dən artıq kitabxanada tətbiq edilir. Bu avtomatlaşdırılmış idarə etmə sistemi informasiya və kommunikasiya texnologiyaları sahəsində bütün beynəlxalq tələblərə və müasir kitabxana-biblioqrafiya standartlarına və formalarına cavab verir. Bütün lokal şəbəkələrdə işləyir.Koorporativ kitabxana sistemlərinə və texnologiyalarına inteqrasiya edilə bilir.Web texnologiyası və Z39.50 protokolu ilə uzlaşır.UNİMARC,USMARC,MARC21,RUSMARC formatlarına tam uyğundur. İRBİS-AKİS Beynəlxalq AKİS-lərin formatlarını konfertasiya edir. İRBİS-AKİS Beynəlxalq AKİS-lərə konvertasiya edilir.İRBİS AKİS də “Komplektləşdirici”, “Kataloqlaşdırıcı”, “ Oxucu”, “Kitabverilişi” və “İnzibatçı” avtomatlaşdırılmış  iş yerləri fəaliyyət göstərir.

İRBİS-64 AKİS-Kitabxana İnformasiya Sistemindən RUSLAN-NEO Avtomatlaşdırılmış Kitabxana İnformasiya Sisteminə  (AKİS) keçid dövrünü yaşayayan kitabxanamız qabaqcıl texnologiyalar ilə təchiz olunaraq oxuculara xidmət göstərir.

Hazırda elektron kataloqda ümumilikdə 11318 adda kitab 80488 nüsxə ədəbiyyat öz əksini tapır.

Bunlardan:

Latın qrafikası

62712nüsxə

Rus dilində

1553nüsxə

Digər xarici dillər

14005 nüsxə

Elektron kitabxananın resurs sayının artırmaq məqsədi ilə 630 adda dərslik və dərs vəsaitlərinin elektronlaşması başa çatmış və hal-hazırda elektronlaşma işləri davam etdirilir.

Strukturun yerləşdiyi inzibati bina: Ü.Hacıbəyli küç., 68 (ADPU əsas korpus)

Əlaqə nömrəsi: (012) 498-85-21

Email ünvanı: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

N

Ad, Soyad, Ata adı

Vəzifə

1.

Zinharə Həsənova

KİM direktoru

Kompleksləşdirmə və kitabiləşmə şöbəsi

2.

Sürəya Mustafayeva

Baş biblioqraf

3.

Şəkurə Xanlarova

Böyük kitabxanaçı

4.

Gülər Ağarzayeva

Baş kitabxanaçı

Oxuculara xidmət işləri şöbəsi

5.

Nüşabə Bayramova

Böyük kitabxanaçı

6.

Sevda Talıbova

Böyük kitabxanaçı

7.

Qəribə Şirəliyeva

Böyük kitabxanaçı

8.

Rəna Hüseynova

Baş kitabxanaçı

9.

Fəxridə Mikayılova

Baş kitabxanaçı

10.

Sevinc Əsədova

Baş kitabxanaçı

11.

Sevda Aslanlı

Kitabxanaçı

12.

Kəmalə Orucova

Kitabxanaçı

13.

Ruhəngiz Zəlzadə

Kitabxanaçı

Biblioqrafiya və İnformasiya şöbəsi

14.

Nüşabə Əmirəliyeva

Şöbə müdiri

15.

Arifə Məhyəddinova

Baş bibloqrafñ

Elektron resurs və Elektron kataloqun təşkili şöbəsi

16.

Mehman İmanov

Şöbə müdiri

17.

Bəyaz Səmədbəyli

Böyük kitabxanaçı

18.

Türkan Qasımova

Baş kitabxanaçı

19.

Əsmət Rəsulova

Kitabxanaçı

20.

Zülfiyyə Əhmədova

Kitabxanaçı

21.

Fidan Bünyətzadə

Kitabxanaçı

 

Ünvan məlumatları

Üzeyir Hacıbəyli, 68, Bakı, Səbail, AZ1000

Şəbəkəmiz

Kollec və filiallarımız ilə tanış olun

Xəbərlərə abunə olun

E-poçt ünvanınızı daxil etməklə məlumat əldə edin