Orucova Elnarə Məhərrəm qızının dissertasiya işinin müdafiəsi

29 mart 2024-cü il tarixdə saat 14.00-da ADPU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən FD 2.15 Dissertasiya şurasının iclasında Orucova Elnarə Məhərrəm qızının İnformatika fənninin tədrisində yeni infor­ma­siya sistemlərindən istifadənin imkan və yolları (V- IX siniflə­rin materialları əsasında) mövzusunda 5801.01 –Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (informatikanın  tədrisi metodikası) ixtisasında fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ajU-3ujJulcexEvnn_Asa6SSD8gMS4PDztv0Oon24sXU1%40thread.tacv2/1711521571192?context=%7b%22Tid%22%3a%22818d69b2-d039-4cca-94b3-b41e381cbee6%22%2c%22Oid%22%3a%22e8da80d0-a32c-4797-9ec0-cade7e99b500%22%7d 

ÜNVAN MƏLUMATLARI

Üzeyir Hacıbəyli, 68, Bakı,
Səbail, AZ1000

XƏBƏRLƏRƏ ABUNƏ OLUN

E-poçt ünvanınızı daxil etməklə məlumat əldə edin

Search